Deň so šatkou sme oslávili už po desiatykrát! Rozkvitlo aj dobro a užili sme si priateľské stretnutia

  Skauting
1399

Deň svätého Juraja, nášho patróna sme tento rok oslávili tradične už po desiatykrát so šatkami na krku, ale aj plnením denného príkazu skautov – Denne aspoň jeden dobrý skutok. Skauti a skautky opäť ukázali svojmu okoliu, že skauting je aj o pomáhaní blízkym a o konaní dobrých skutkov. Nechali sme tak rozkvitnúť dobro. V mestách a obciach po celom Slovensku prebiehali aj slávnosti plné hier, zábavy, rytierskej histórie a najviac sme si užili priateľské stretnutia konečne naživo.

24. apríl je neodmysliteľnou súčasťou skautského roka. V tento deň oslavujeme patróna skautov sv. Juraja, ktorý v sebe zhmotnil odvahu, nebojácnosť a oddanosť svojmu presvedčeniu. Môže nám byť príkladom aj tým, ako sa postavil proti násiliu páchanému na nevinných a nespravodlivo prenasledovaných. Týmto posolstvom sa vo svojom príhovore inšpiroval aj náčelník Slovenského skautingu  – Ján Mitrík.

Prajem vám veľa síl a odvahy do týchto dní, aby ste boli nositeľmi odhodlania, nositeľmi skautských ideálov!

Ján Mitrík – Gekon

Mnohé zbory a oddiely si pre tento deň vytvorili svoje vlastné tradície. Oslavujú sv. Juraja na skautských dňoch plných hier, usporadúvajú zhromaždenia na námestiach alebo organizujú veľkolepé slávnosti. Spoločné však majú všetci jedno. Nosíme s hrdosťou šatku na krku a konáme dobré skutky. Podobne, ako náš patrón tak chránime dobro, aby zo sveta nezmizlo. Zistite ako vyzeral #densosatkou naprieč Slovenskom.

Bratislava

Bratislavská skautská oblasť zorganizovala netradične šifrovačku po Starom meste. Samostatné trasy mali vĺčatá a včielky, skúsený lúštiči i začiatočníci. Všetky cesty viedli do Sadu Janka Kráľa, kde si všetci spolu vypočuli príhovor oblastnej vodkyni a priateľsky strávili deň.

Nitrianska Blatnica

Na skautských dňoch sa zišlo 160 bratov a sestier z Piešťan, Výčap-Opatoviec, Trnavy, Nového Mesta n/V, Nových Zámkov, Kolíňan, Štitár a Bošian. Miestom každoročných stretnutí je rotunda sv. Juraja pochádzajúca z veľkomoravského obdobia. Po slávnostnom nástupe sa rozbehli súťaže početných družstiev vĺčat a trojčlenných skautských hliadok. Vĺčatá sa preniesli do doby lovcov mamutov a pri love riešili zaujímavé úlohy na viac ako desiatke stanovíšť. Skauti dokázali svoje vedomosti a zdatnosť v lesnom teréne. Výsledky ukázali vyrovnanosť  všetkých súťažiacich. Hlavne však ich zápal a odhodlanie za ktorý okrem malých ocenení zožali oslavný pokrik. Krásne prostredie a pekné počasie využili účastníci na hry, zábavu, poznávanie a stretnutia, ktoré sme po rokoch už ozaj potrebovali. Náš patrón, svätý Juraj, bol určite pri nás! dodal organizátor, brat Edo.

Spišská Kapitula

Na východe Slovenska sa konali slávnosti v starobylej Spišskej Kapitule. Celá akcia sa niesla v historickom rytierskom duchu. Skauti a skautky sa odvážne pustili do záchrany princeznej pred drakom a užili si množstvo aktivít a hier. Starších zaujal najmä večerný program plný prednášok a diskusií o misiách z ďalekých krajín i fungovaní dobrovoľníkov na Ukrajine. Nechýbal ani táborák s ohňom, ktorý zahrial a upevnil priateľstvá.

A čo tí, ktorí neoslavovali veľkolepo?

Nie každý má možnosť zúčastniť sa veľkých podujatí a niekto možno práve preferuje osláviť Deň sv. Juraja o to vrúcnejšie s tými najbližšími. Východoslovenská skautská oblasť napríklad jednotlivcov vyzýva na tzv. Jurajskú kvapku krvi, darovať krv.

V Žiline sa stretli tri zbory – 99. zbor Skalných, 25. zbor Vodopád a 152. zbor Javorov. Deň oslávili sv. omšou a pochutili si na spoločnom guláši.

Družina Plamienok so svojim oddielom oslávili svätého Juraja výletom do Prešova, kde okrem iného navštívili múzeum Solivar, spoznali historické pamiatky mesta a prešli sa na Kalváriu, kde ešte mali aktivity o svätom Jurajovi, skautskej rovnošate a celkovo o skautingu.

Ceruzka zo 78. zboru Tatranskí orli Poprad a Kapitán z 87. zboru Bufinky Trenčín sa po rannej svätej omši, napriek nepriaznivému počasiu, vydali na ich tradičný výstup na Ostrý vrch pri Trenčíne. A ako je zvykom, vyniesli kameň na mohylu A. B. Svojsíka, ktorú vybudovali naši oldskauti a postupne sa každým rokom takto zväčšuje.

Redman skautský sviatok sv. Juraja a deň so skautskou šatkou oslávil spolu s Gabi dobrým skutkom a prispeli drobnosťami do zbierky pre skautov z Ukrajiny. Veronika z 33. zboru Ordo Salinae tiež konala dobré skutky a pomohla mame s domácimi prácami.

Koláž vybraných fotografií, ktoré ste nám zaslali.