Aktuálne zmeny v Organizačnom poriadku

  Skauting
967
Ilustračná fotografia: Samuel Zeller

Náčelníctvo Slovenského skautingu sa vo februári stretlo už po sedemnásty krát. Okrem množstva inej agendy sa tiež podarilo schváliť viacero zmien v Organizačnom poriadku.

Zmien sa opäť nazbieralo viacero, uvádzame najpodstatnejšie:

 • Kapitola 3 – Náčelníctvo, rady, komisie:
  • Doplnené informácie o národnom kaplánovi pre ICCS ako členovi Duchovnej rady.
  • Nová časť XVII. – stála disciplinárna komisia. 
 • Kapitola 9 – Práva a povinnosti činovníkov:
  • Doplnené právo zúčastniť sa všetkých akcií Slovenského skautingu pre vybrané funkcie.
 • Kapitola 10 – Vyznamenania a ocenenia:
  • Prepracované ocenenie Skaut roka.
 • Kapitola 13 – Bezpečnostné zásady:
  • Upravené a doplnené body o bezpečnosti na vode.
  • Doplnený bod o podávaní alkoholu na akciách Slovenského skautingu.

Všetky zmeny si môžete detailne pozrieť v changelogu Organizačného poriadku.

Ak by ste mali akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa Organizačného poriadku Slovenského skautingu, neváhajte napísať na mail nacelnictvo@skauting.sk.