Recept na TOP kvalitu od 1. oddielu Veľký tresk

  Skauting
1065

Priateľstvo, komunikácia, motivácia a dobrá oddielová rada. Aj toto sú hlavné ingrediencie, ktoré podľa oddielovej vodkyne Viki nesmú pri napredovaní oddielu chýbať. Prečítajte si jej recept, vďaka ktorému má tento oddiel z 3. zboru Aničky a Bořivoja Uhrových Kežmarok TOP kvalitu.

To, že patríme medzi TOP najkvalitnejšie oddiely na Slovensku nás veľmi teší. Neznamená to však, že náš oddiel je bez chýb.

A čo je naším receptom na kvalitný oddiel? Priateľstvo, komunikácia, motivácia a dobrá oddielová rada. Zdieľanie radostí, ale aj strastí zo života radkýň a skautiek, spoločné zážitky, teambuildingy a hlavne dôvera vytvára medzi členkami oddielu hlboké priateľstvá. Vďaka tomu dokážeme medzi sebou dobre komunikovať, pomenovať problém, ak sa nejaký vyskytne, a následne ho spolu aj vyriešiť.

Motivácia je jednou z kľúčových vecí, na ktoré netreba zabudnúť. Všímať si aj malé úspechy, povzbudzovať a pamätať aj na odmeňovanie v tých najrôznejších podobách. Udeľovanie ocenenia 7 ľalií vie namotivovať k aktívnej účasti aj tie najmladšie, takže my ich udeľujeme pravidelne každý rok na tábore. Je dôležité oceniť každú prácu v oddiele. Aj slovné poďakovanie či ocenenie od oddielovej vodkyne dokáže urobiť zázraky.

V neposlednom rade sú dôležité celkové vzťahy v oddiele. Všímať si aj menej výrazné členky jednotlivých družín a ku každej pristupovať individuálne. Radkyne, ale aj oddielová vodkyňa sa snažia mať s každou členkou osobný vzťah. Dievčatá vedia, že sa na nás môžu kedykoľvek obrátiť a že sme tu pre nich. Na spoločných oddielových akciách sa snažíme, aby sa družiny neseparovali od seba navzájom, ale aby sa naopak budovali medzidružinové vzťahy.

Základom dobrého oddielu je však práve oddielová rada, ktorá buduje oddiel a má spoločný cieľ, ktorý sa snaží dosiahnuť. Oddielové rady máme každý mesiac. Počas nej sa rozprávame o každej družine individuálne, ale taktiež sa oddielová vodkyňa snaží zaujímať o každú radkyňu. Spoločne riešime prípadné problémy, diskutujeme ako ich čo najlepšie vyriešiť. K našim oddielovým radám posledné mesiace patrí aj nový rituál, ktorý sme zaviedli, aby každá oddielová rada mala svoj jasný začiatok a koniec. Každá členka oddielovej rady má svoju funkciu. Aktuálne si aj spoločne plníme odborku Hráč spoločenských hier, aby čas, ktorý spolu trávime nebol len o práci, ale aj o oddychu a zábave. Činnosť oddielu plánujeme na približne pol roka. Zadefinujeme problém, ktorý aktuálne vidíme v oddiele a podľa neho si stanovíme ciele. Pomocou oddielových a družinových akcií sa snažíme tieto ciele splniť. Bez tvrdej práce by to však nešlo. Každá z nás dáva do skautingu veľa voľného času a energie a myslím, že práve tvrdá práca oddielovej rady dokáže vybudovať dobrý kvalitný oddiel.

Každý oddiel sa však skladá z jednotlivcov. Preto netreba zabudnúť ani na starostlivosť o seba samých. Osobné napredovanie, plnenie odboriek a výziev či vzdelávacie kurzy sú dobrým hnacím motorom. Treba však dávať pozor na vyhorenie. Aj v našom oddiele sa čosi také párkrát vyskytlo a pre nikoho to nebola pekná skúsenosť. Preto sa teraz snažíme radšej dbať na prevenciu. Nebrať si toho príliš veľa na svoje plecia a naučiť sa hovoriť povedať nie.

Žiadny oddiel nie je bez chýb. Aj u nás bojujeme so zodpovednosťou a občas aj s horšou komunikáciou. Dodržiavanie termínov na poslanie záverečiek alebo odovzdania peňazí za registračku či iné akcie nám tiež občas robí problém a vyžaduje neustále pripomínanie. Snažíme sa v tom zlepšiť, tak uvidíme ako sa nám to nakoniec podarí.

A naša posledná rada? Hlavne to nevzdať. Problémy boli a vždy budú, ale treba pamätať na tie detské úsmevy, ktoré tomu celému dávajú zmysel.  Pretože meniť svet k lepšiemu zmysel má.

Viki Galliková, oddielová vodkyňa

Foto: Archív 1. oddielu Veľký tresk
Foto: Archív 1. oddielu Veľký tresk
Foto: Archív 1. oddielu Veľký tresk
Foto: Archív 1. oddielu Veľký tresk