Posledné zasadnutie Náčelníctva v tomto roku

  Skauting
759
Spoločná fotografia Náčelníctva zo stretnutia v Ružomberku. (Pozn.: Osoby bez prekrytia horných dýchacích ciest na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania na základe výnimky.) Autor: Lucia Tóthová

Novembrové zasadnutie Náčelníctva už tradične patrí hlavne rozpočtu a príprave stratégie na nasledovný rok. Tento rok sa členovia Náčelníctva stretli v Terchovej a mali celovíkendové zasadnutie. Išlo už o 11 zasadnutie v roku 2021 a celkovo 15 zasadnutie. Okrem aktívneho rokovania bolo na programe aj hodnotenie činnosti Náčelníctva v predošlom roku. Chceli by sme nastaviť pravidelný interný systém hodnotenia činnosti Náčelníctva. Súčasťou tímbildingu bola aj spoločná kreatívna dielňa, kedy každý člen Náčelníctva dostal malú sošku zobrazujúcu skautský pozdrav a vyfarbil ju podľa vlastnej vízie.

 • Za celoročnú obetavú prácu patrí celému Náčelníctvu aj tímu okolo neho veľká vďaka.

Jednou vetou

 • Náčelníctvo prešlo prvý návrh rozpočtu 2022 a čaká na určenie výšky dotácie z ministerstva.
 • Registračný poplatok na rok 2022 ostal na nezmenených 15€ pre národnú úroveň.
 • Náčelníctvo jednohlasne vydalo Vyhlásenie k aktuálnej pandemickej situácii a očkovaniu a pripravilo sériu krokov ako reagovať na pandemické opatrenia.
 • Rozbehol sa projektový plán novej vizuálnej identity pre Slovenský skauting, tak aby mohol byť prijatý dobrý konečný návrh a prebehli potrebné diskusie.
 • Jesenný beh 2021 Strategického plánu beží v ClickUpe
 • Diverzifikácia zdrojov Slovenského skautingu sa rozbieha a je rozpracovaná komplexná stratégia, ako mať viaczdrojové financovanie.
 • Členovia Náčelníctva sú viac ako 400 dní vo svojej funkcii.
 • Zápisnicu z 15. zasadnutia Náčelníctva nájdete tu.

Program 15. zasadnutia Náčelníctva

 1. Sumár správ – rýchly prehľad čo sa deje v rade
 2. Kontrola plnenia uznesení Skautského snemu, Malého snemu a N-SLSK
 3. Skautský román od sestry Juhasky
 4. Mandát predsedov jednotlivých komisií
 5. Stála disciplinárna komisia
 6. Chata Rudavka – pokračovanie
 7. Investičný zámer – chata Kanné – predstavenie a diskusia
 8. Stratégia diverzifikácie zdrojov a fundraisingová stratégia – schvaľovanie
 9. Rozpočet 2022
 10. Plán zasadnutí na rok 2022
 11. Registračné poplatky do SLSK – dlhodobá stratégia a pravidlá
 12. Vizuálna identita – update a predstava projektového plánu
 13. COVID-19 situácia
 14. Diverzifikácia zdrojov
 15. Kapitola 13. Organizačného poriadku SLSK – schvaľovanie zmien súvisiacich s užívaním alkoholu
 16. Návrhy na zmeny Organizačného poriadku SLSK – transformácia
 17. Strategický plán – ClickUp
 18. Konflikt záujmov – strategický cieľ – nastavenie si procesov
 19. Podpora oblastí – ako motivovať ľudí

Použité skratky: SLSK – Slovenský skauting, N-SLSK – Náčelníctvo Slovenského skautingu

Náčelník Slovenského skautingu. Predseda Programovej rady Slovenského skautingu v rokoch 2014 - 2020.
ZDIEĽAŤ