Betlehemské svetlo 2021: Prvé informácie

  Skauting
1515
Betlehemské svetlo – Plamienok pokoja. Foto: Marián Suvák

Máme za sebou bohatú, cez tri desaťročia overenú tradíciu Betlehemského svetla na Slovensku. No zároveň máme už aj v praxi otestovanú redukovanú (a vzhľadom na pandemickú situáciu bezpečnú) verziu spôsobu šírenia malého skromného plamienka. Sme pripravení, máme nasadenie a v neposlednom rade máme aj chuť priniesť symbol Vianoce aj tento rok.

Z roku 2020 už vieme, že veľké plány v takto náročných časoch musia byť podporené aj záložným plánom B, ba dokonca C. Všetko paralelne pripravované, čakajúc na nové opatrenia platné od „pondelka“. Je nám teda jasné, že nasadenie treba zdvojnásobiť a hoci sa z plánov bude realizovať len tretina, je dobré (ba priam žiadané), aby sme neostali v slepej uličke prekvapenia, ale aby sme vedeli z rukáva vytiahnuť presný postup.

Dôležitá mapa

Dávame ju do pozornosti už niekoľko rokov, upriamujeme na ňu pohľady, naháňame zbory a stále chceme viac a viac dát. A to len preto, aby sme vedeli odpovedať na desiatky či stovky otázok, kde a kedy bude Svetlo tu a zasa tam. A práve počas minulého decembra sa význam betlehemskej mapy opäť o niečo zvýšil. Vlakový rozvoz sa škrtol, možnosti, ako sa k plamienku dostať, boli zredukované. Každá jedna presná informácia tak zvýšila jeho (hlavne bezpečnú) dostupnosť. Na mieste je teda upozorniť ľudí v zboroch, oblastiach a oddieloch, ktorí jednotlivé miesta pokrývajú, zabezpečujú či obsluhujú, aby sa zamysleli o niečo skôr a už v predstihu nám všetkým (a hlavne verejnosti) dali prostredníctvom mapy vedieť cenné informácie. Táto odvážna požiadavka vychádzaj aj zo skúseností, ktoré máme a ktoré hovoria o dlhoročných tradíciách mnohých miest či stanovísk.

Čerstvé informácie

S oblastnými koordinátormi v rámci regiónov sa snáď už všetci tí aktívni, ktorí prichádzajú so Svetlom organizačne do kontaktu, stretli. Nejde o novinku, ale o benefit z posledných rokov, ktorý dokáže priniesť čerstvé informácie priamo a cielene tam, kde sú potrebné. Rovnako to bude aj počas tohto roku. Každá skautská oblasť bude mať svojho koordinátora, ktorý bude disponovať aktuálnymi informáciami a ktorý bude mať, takpovediac, všetko u vás pod palcom.

Opäť hľadáme vlakové hliadky

Silnú tradíciu a spoluprácu neprerušila ani minuloročná predvianočná situácia. Hoci sa klasický vlakový rozvoz neuskutočnil, na trase Bratislava – Košice sme i tak vypravili symbolickú posádku, ktorá viezla Betlehemské svetlo na palube R605 Dargov. V tomto roku plánujeme na štandardný rozvoz nadviazať – radi by sme ho zrealizovali v plnej sile. A to ako plán A, ktorý bude bez obmedzení. Aj v tomto smere chceme byť čo najskôr pripravení, a preto už teraz hľadáme obsadenie posádok skautských hliadok.

Symbolická jazda Betlehemského svetla na trase Bratislava – Košice. Foto: Emma Veľasová

Symbolická jazda Betlehemského svetla na trase Bratislava – Košice.
Foto: Emma Veľasová

Ak vlaky škrtáme

Ambícia priniesť Betlehemské svetlo na Slovensko tu stále je. Je silná. A aby to nebolo len o jeho privezení do Bratislavy, musíme myslieť aj na jeho bezpečnú distribúciu. Takú, aby sme ochránili nielen krehký plamienok, ale aj seba. Ak by opäť prišlo k zásadným zmenám v opatreniach a celej predvianočnej situácii, budeme postupovať osvedčeným a v praxi otestovaným modelom skoršieho rozvozu autom, kedy sa o Svetlo budú starať práve oblastní koordinátori. Plamienok tak bude už v predstihu tam, kde má byť, a v pravý čas bude plne k dispozícii.

Plánovaný harmonogram

Všetko je však ešte ďaleko na to, aby sme vedeli povedať, či tohtoročné Betlehemské svetlo pôjde podľa klasického alebo redukovaného harmonogramu. No už teraz vás vieme informovať o konkrétnych dátumoch a variantoch, aby ste vedeli lepšie naplánovať predvianočný čas vo svojich oblastiach, zboroch a oddieloch.

  • 11. 12. – príchod Betlehemského svetla na Slovensko
  • 12. 12. – odovzdanie Svetla poľským a ukrajinským skautom
  • Plán A: 18. 12. – vlakový rozvoz po Slovensku
    Plán B: 11. – 12. 12. – Svetlo v krajských mestách + 13. – 18. 12. – šírenie Svetla medzi zbormi v oblastiach
  • 18. – 24. 12. – distribúcia Svetla v regiónoch a mestách

Potrebujete radu alebo máte otázku?

Pridajte sa do diskusnej skupiny Betlehemské svetlo na Facebooku. Mnohé otázky sa pýtali už iní, preto poľahky nájdete na ne odpovede. Na druhej strane zasa môžete svojou otázkou pomôcť druhým.

Koordinátor Betlehemského svetla na Slovensku
ZDIEĽAŤ