Byť vernými a oddanými

  Skauting
3769

Máloktorý bod skautského zákona je tak pevne previazaný so skautským sľubom ako druhý bod, ktorý od nás vyžaduje, aby sme boli verní a oddaní. Vernosť je totiž cnosť, ktorá nám umožňuje pevne vytrvať v žití svojho záväzku. V skautskom prípade v záväzku, ktorý dávame pri skautskom sľube.

Kto raz zradil, márne sľubuje vernosť. (Ezop)

V troch rovinách

Katolícky kňaz Milan Bubák hovorí, že vernosť môžeme vidieť v troch rovinách. Môžeme hovoriť o záväzku nejakej úlohe, napríklad nejakému projektu alebo poslaniu; o záväzku ideálu, napríklad spravodlivosti, pravde či kráse (v skautskom prípade práve skautskému zákonu); a o záväzku inému človeku, napríklad v manželstve. Aj toto rozdelenie nám môže pomôcť spoznať komu a čomu má byť skaut verný.

Kto je verný, dodrží slovo

Ak skaut dokáže splniť svoje slovo, je verný tomu, komu ho dal. Ak na schôdzke poviem, že do budúceho stretnutia niečo pripravím a všetci sa na to spoľahnú, svoju vernosť im dokážem najmä tým, že na to nezabudnem. Skaut, ktorý nezabúda na maličkosti a zodpovedne vždy splní, čo sľúbil, potvrdzuje svoju vyspelosť a to, že záväzok plnenia skautského sľubu myslí vážne. Na druhej strane je zábudlivý skaut, na ktorého sa spoľahnúť nedá. Práve o ňom sa čoskoro roznesie chýr, že „sa mu nedá veriť“. Aj preto je veľmi dobré, ak realizujeme menšie skautské projekty, ktoré nás učia myslieť na veci komplexne a nezabúdať na drobnosti. V živote sa to môže nesmierne zísť.

Nevybočiť z cesty

Vernosť ideálom je veľmi široký pojem. V skautingu vychádza zo sľubu. Druhý bod zákona vlastne podčiarkuje odhodlanie kráčať za vytýčeným cieľom: plniť si povinnosti voči Bohu a vlasti, pomáhať v každom čase blížnym a napokon, zachovať samotný skautský zákon. Vernosť pri plnení týchto záväzkov je zárukou, že skaut bude odhodlaný pre také isté hodnoty ako milióny iných skautov na celom svete. Práve preto, ak skaut nekoná v zmysle ostatných bodov skautského zákona, nie je ani verný a oddaný ideálom, ktoré ho nadchli, a ktorým sa zaviazal zo všetkých síl venovať.

Pre skauta nie je dôležité, či je toho alebo onoho konkrétneho vierovyznania, ale či plní to, čomu verí. Iné záväzky voči Bohu má kresťan, iné žid a iné moslim alebo hinduista. No všetci potvrdzujú svoju vernosť Bohu práve vtedy, keď si ich plnia. Ak som verný Bohu, plním to, čo odo mňa vyžaduje. Zachovávam jeho prikázania, spoznávam jeho vôľu, snažím sa ho nezrádzať.

Skaut, verný dedičstvu, ktoré zanechali jeho predkovia, svojim rozumom, mravnosťou a poctivou prácou tvorí hodnoty pre dobro celej spoločnosti. Ak mám zdravý vzťah k vlasti a národu, dokážem rozlíšiť štvavý nezmyselný nacionalizmus od ochrany toho, čo je v záujme národa. Som hrdý na to, čo dokázali moji predkovia a vážim si, že žijem v slobodnej vlasti.

Skaut je verný aj vtedy, keď pomáha blížnym. Robiť dobré skutky a pomáhať nimi, je to najskautskejšie, čo môže skaut urobiť. Skautskú vernosť teda potvrdzujeme práve vtedy, keď neodmietneme pomôcť blížnemu, ktorý je na ňu odkázaný. Vernosť však dokazujeme aj tým, že svoje dobré skutky robíme bez toho, aby sme poznali konkrétneho blížneho, ktorému pomáhame. Napríklad úpravou verejného priestranstva bez nároku na odmenu či uznanie, isto potešíme nejedného blížneho. Práve vernosť v zachovávaní denného hesla je pre skautov, vďaka dobrým skutkom, nástrojom na pretváranie sveta k lepšiemu.

Príprava do života

Doživotný záväzok vernosti inému človeku je asi najväčším záväzkom, aký môžeme dať a nie je ľahký. Dôslednosť vo všetkých vyššie menovaných príkladoch skauta pripravuje aj na sľub vernosti inému človeku v manželstve. Ak snaha zachovať skautský zákon „obrusuje“ moju nezodpovednosť, o čo jednoduchšie sa mi bude realizovať záväzok byť niekomu oporou v šťastí i nešťastí až do konca života. Práve poslušnosť radcovi, vodcovi, predstavenému či rodičovi je pre skauta školou takejto vernosti.

TIP: Ak ťa téma vernosti zaujala, prečítaj si o nej celú prednášku kňaza Milana Bubáka. Nájdeš ju na www.tinyurl.com/3bsqj4g.

Foto: PiTT