Aktuálne zmeny v Organizačnom poriadku

  Skauting
972
Ilustračná fotografia: Samuel Zeller

Náčelníctvo Slovenského skautingu sa v júni stretlo už po dvanástykrát. Po dlhom čase opäť naživo, pričom sa podarilo urobiť kus dobrej práce. Okrem iného tiež schváliť viacero zmien v Organizačnom poriadku.

Zmien sa tentokrát nazbieralo viacero, preto ich uvádzame vo forme zoznamu

 • Kapitola 2 – Oblasť:
  • Upresnenie kompetencií oblastného rozvojára
 • Kapitola 3 – Náčelníctvo, rady, komisie:
  • Doplnený bod o nepotrebnosti vytvorenia nových verzií kapitol OP, ak je zmenou len zmena číslovania, príp. jazyková korektúra
  • Doplnená informácia o tom, že závery riešeného sporu sú sformulované vo Vyjadrení ZmR
  • Doplnená informácia o možnosti kontrolného orgánu osloviť člena SLSK o vyjadrenie vo veci, s presne stanovenou lehotou na odpoveď
 • Kapitola 4 – Ústredie:
  • Upresnenie bodu o dovolenke – vedúci ju schvaľuje a stanovuje
 • Kapitola 9 – Práva a povinnosti činovníkov:
  • Funkcie v zozname už nie sú označené ako činovnícke
 • Kapitola 10 – Vyznamenania a ocenenia:
  • Podstatnými zmenami sú najmä právo N-SLSK odňať vyznamenania a ocenenia; práva, povinnosti a podmienky nosenia vyznamenaní a ocenení; úpravy názvoslovia; výmena grafického zobrazenia Medaile Služby skautingu (fotografia namiesto vektorovej grafiky)
 • Kapitola 11 – Disciplinárny poriadok:
  • Doplnená informácia o časovej lehote, dokedy musí byť zložená disciplinárna komisia
  • Doplnená informácia o nemožnosti rozhodovať vo veci v prípade konfliktu záujmov člena kontrolného orgánu
  • Implementovaná informácia o porušení rozhodnutia ZmR
 • Kapitola 18 – Rokovací poriadok Skautského a Mimoriadneho snemu:
  • Odstránená delegátova povinnosť odovzdať delegačný lístok zástupcovi
  • Doplnené usmernenie o zmene splnomocnenia
 • Kapitola 22 – Ochrana detí v SLSK:
  • Nová kapitola OP

Všetky zmeny môžete tiež sledovať v changelogu Organizačného poriadku.

Ak by ste mali akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa Organizačného poriadku SLSK, neváhajte napísať na mail nacelnictvo@skauting.sk.