Dve veľké stretnutia sa udiali po prvýkrát

  Skauting
953
Spoločná fotografia zo stretnutia v Ružomberku. (Pozn.: Osoby bez prekrytia horných dýchacích ciest na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania na základe výnimky. Autor: Lucia Tóthová

Predchádzalo tomu 11 online zasadnutí a prešlo viac ako 200 dní od Skautského snemu – napokon sa nám však podarilo osobne stretnúť. Náčelníctvo malo celovíkendové zasadnutie. Prvý osobný kontakt bol veľmi povzbudzujúci a atmosféra celého zasadnutia bola výborná. Aj pri náročných bodoch programu, ktoré si vyžadovali veľkú dávku energiu sme ako Náčelníctvo dokázali nájsť spoločnú cestu. Ako náčelník mám okolo seba skvelý tím ľudí. Veľmi by som chcel vyzdvihnúť prácu všetkých členov Náčelníctva a vedenie Ústredia. Tempo, obetavosť a ťah na bránu je cítiť vo všetkých témach a prioritách. Patrí vám veľká vďaka. Na zasadnutí sme mali aj neformálny program ako ranné knižné zamyslenie, večernú grilovačku a na záver teambuildingové pratanie.

Zároveň v posledných týždňoch sa uskutočnilo stretnutie oblastí, Náčelníctva a Ústredia. Tento nový formát by sa mal postupom času stať stabilným a jeho cieľom je zlepšiť prepojenie týchto zložiek. V takomto zložení sa realizoval mimo Malého snemu vôbec prvýkrát. Na stretnutí boli prítomní postupne zástupcovia a zástupkyne zo všetkých skautských oblastí, časť členov Náčelníctva a vedenie Ústredia. Na stretnutí boli nosné témy Strategický plán a zapojenie oblastí do obnovy činnosti po pandémii. Nasledujúce stretnutie sa bude niesť v znamení Hodnotenia kvality a s. Škorica sa podujala pripraviť motivačný úvod celého stretnutia.

Jednou vetou

 • Prebehlo celovíkendové zasadnutie N-SLSK prvýkrát osobnou formou v krásnej Veľkej Fatre neďaleko Ružomberka.
 • Pripravuje sa celková stratégia diverzifikácie zdrojov a fundraisingová stratégia na najbližšie roky.
 • Schválili sa nové kapitoly Organizačného poriadku SLSK.
 • Náčelníctvo sa rozlúčilo s br. Juraj Lizákom – Kocúrom, ktorý bol riaditeľom Ústredia SLSK viac ako 6 rokov.
 • Na stretnutí oblastí, Náčelníctva a Ústredia boli prítomní zástupcovia za všetky skautské oblasti.
 • Najbližšie stretnutie je naplánované na jeseň a bude venované prípravám Malého snemu a Hodnoteniu kvality.
 • Zápisnicu z 12. zasadnutia Náčelníctva nájdete tu a zápisnicu zo stretnutia oblastí, N-SLSK a Ústredia na tomto linku.

Program 12. zasadnutia Náčelníctva

 1. Sumár správ rýchly prehľad čo s deje v rade
 2. Prijatie uznesení hlasovaných per rollam
 3. 13. zasadnutie N-SLSK na GILŠ letnej časti
 4. Návrhy na novú nositeľku Rádu Strieborného trojlístka – úvodná diskusia
 5. 47. zbor – klubovňové priestory a spolupráca s FSE
 6. Kontrola plnenia uznesení Malého snemu a  N-SLSK
 7. Rozpočet – plnenie, doplnené návrhy za rady
 8. Fundraisingová stratégia
 9. Scoutshop – finančná analýza
 10. Analýza možností zvýšenia príjmov SLSK
 11. Organizačný poriadok – diskusia a schvaľovanie
 12. Nastavenie nových pracovných pozícii na Ú-SLSK
 13. Chata Rudavka – informovanie o stave a diskusia
 14. Transformácia – návrhy na zmeny (člen N-SLSK, predseda rady)
 15. Nadácia B.P. – nový člen Správnej rady
 16. GDPR problematika

Program stretnutia oblastí, Náčelníctva a Ústredia SLSK

 1. Uvedenie priebehu stretnutia, moderovania, zapisovania a hlasovania
 2. Sumár správ z Náčelníctva, oblasti a Ústredia
 3. Kontrola plnenia uznesení Malého snemu a rozhodnutí z predošlých stretnutí
 4. Strategický plán – prvé kroky v novom režime
 5. Obnova činnosti po pandémii
 6. Transformácia – novinky, pripomienky
 7. Kurzy prvej pomoci
 8. Spätná väzba na organizáciu a priebeh stretnutia

Použité skratky: SLSK – Slovenský skauting, N-SLSK – Náčelníctvo Slovenského skautingu, Ú-SLSK – Ústredie Slovenského skautingu, GILŠ – Gilwellská inštruktorská lesná škola

Náčelník Slovenského skautingu. Predseda Programovej rady Slovenského skautingu v rokoch 2014 - 2020.
ZDIEĽAŤ