Máme obnovený Strategický plán na roky 2021-2023

  Skauting
1174

Mať predstavu, kam chceme dôjsť, je základným predpokladom, toho, aby sme na to miesto aj úspešne prišli. Rovnako je to aj s naším skautským hnutím. Aby sme boli pripravení na blížiace sa roky, potrebujeme dobrý plán, ako reflektovať túto rýchlu dobu. Potrebujeme kvalitný strategický plán. A my ho už aj máme.

Koncom apríla bola Náčelníctvom Slovenského skautingu schválená úprava Strategického plánu na roky 2021-2023. Strategický plán je zložený zo štyroch hlavných priorít: Výchova, Procesy, Ľudia, Komunikácia. Tieto priority sú následne rozdelené na menšie ciele. Celkový počet týchto cieľov je takmer 150. Niektoré sa však už podarilo splniť v období 2017-2020 a preto nás čaká práca na zvyšných cieľoch.

Kľúčové ukazovatele, že sa nám naša stratégia podarila naplniť, sú podrobne spísané v tomto dokumente. Novoschválený Strategický plán je strednodobý plán organizácie s podrobným rozpisom jednotlivých cieľov. Na jeho sledovanie používa národná úroveň platformu ClickUp. Vďaka tomu je možné sledovať ciele prehľadne a plánovať ich aj na dlhšie obdobie. Táto platforma výrazným spôsobom zjednodušuje komunikáciu a doslova pozýva, aby sme mohli spoločne “naživo” sledovať, ako sa nám darí.

Aby bolo jasné, na ktorých činnostiach a cieľoch sa aktuálne pracuje, je vytvorený formát polročných cyklov. Každý cieľ je rozpracovaný na menšie čiastkové ciele s  vopred určeným termínom.

Celý strategický plán je možné pozrieť si v dvoch základných zobrazeniach

  • LIST – zoznam úloh zaradených pod sebou
  • GANTT – prehľadné zobrazenie v časovom horizonte
  • Vybrané ciele len na jarný cyklus sú zobrazené TU.

Aj týmto článkom vás chceme pozvať, aby tento Strategický plán bol dobrý plán. Ak budete mať pripomienku, otázky alebo sa budete chcieť zapojiť do zaujímavých cieľov – budeme sa veľmi tešiť na spoluprácu. O ďalších aktivitách okolo Strategického plánu vás budeme postupne informovať.

Náčelník Slovenského skautingu. Predseda Programovej rady Slovenského skautingu v rokoch 2014 - 2020.
ZDIEĽAŤ