Ďalšie dve zasadnutia Náčelníctva so silnými témami

  Skauting
807
XVIII. Snem Slovenského skautingu – Nové zloženie Náčelníctva Slovenského skautingu (zľava): Martin Raškovský, Kristián Košťál, Ján Mitrík, Peter Knapík, Marián Lezo, Lucia Parcová Šálková, Jakub Bežilla. Foto: Marián Suvák

Jarné mesiace po Malom sneme boli poznačené postupne sa zlepšujúcou pandemickou situáciou. V Náčelníctve sme si naplánovali aj cielený oddych, nakoľko sme cítili veľký tlak posledných mesiacov. Uskutočnili sa však dve večerné online zasadnutia.

10. zasadnutie prebehlo v apríli po Veľkej noci. Hlavnými témami bol reštart Strategického plánu, plné prejdenie Náčelníctva na platformu ClickUp a príprava plánu obnovy činnosti po pandémii. Zozbieralo sa veľa podnetných vstupov, ktoré sa následne aj zapracovali do plánu obnovy a strategického plánu. Pred pár dňami sa vo večernom formáte uskutočnilo 11. zasadnutie. Nosnou témou bolo povolenie prezenčnej činnosti a určenie pravidiel stretávania sa na podujatiach Slovenského skautingu. Po zapracovaní pripomienok sa Náčelníctvo zhodlo na obnovení prezenčnej činnosti.

Jednou vetou

 • Náčelníctvo schválilo upravený Strategický plán na roky 2021 až 2023.
 • Celý Strategický plán je možné sledovať tu.
 • Pripravil sa plán obnovy prezenčnej činnosti Slovenského skautingu.
 • Po takmer 200 dňoch sa obnovila prezenčná činnosť k 12. máju.
 • Zápisnicu z 10. a 11. zasadnutia Náčelníctva nájdete tu.

Program 10. zasadnutia Náčelníctva

 1. Sumár správ – rýchly prehľad čo sa deje v jednotlivých radách
 2. Kontrola plnenia uznesení Náčelníctva Slovenského skautingu
 3. Prijatie uznesení hlasovaných per rollam
 4. Strategický plán – schválenie a spustenie
 5. Plán obnovy po pandémii ochorenia COVID-19
 6. ClickUp – otvorené otázky a spustenie
 7. Iné

Program 11. zasadnutia Náčelníctva

 1. Pandemická situácia a pravidlá pre obnovenie činnosti Slovenského skautingu
 2. Oficiálne vymenovanie novej riaditeľky do pozície štatutára Slovenského skautingu
Náčelník Slovenského skautingu. Predseda Programovej rady Slovenského skautingu v rokoch 2014 - 2020.
ZDIEĽAŤ