Aprílové zmeny v Organizačnom poriadku

  Skauting
1104
Ilustračná fotografia: Samuel Zeller

Náčelníctvo SLSK sa v apríli stretlo už po desiatykrát. Stále v online priestore, no napriek tomu sa podarilo predsa urobiť kus dobrej práce. Okrem iného tiež schváliť niekoľko zmien v Organizačnom poriadku.

Prvá zmena sa udiala v kapitole 3. Organizačného poriadku – Vodný skauting. Konkrétne ide o tieto úpravy:

  • Špecifikovanie postavenia zborov vodných skautov v rámci oblastí (II./2.)
  • Zriaďovanie a rušenie pomocných tímov (V)./10.
  • Dodržiavanie symbolického rámca vodných skautov (VII./4.)
  • Dokumenty týkajúce sa vodného skautingu je odporúčané pred odovzdaním na N-SLSK prerokovať s HKVS. (V./7.)

Pri každej zmene je tiež uvedené, v ktorej hlave a článku sa zmena udiala.

Druhá zmena sa týka kapitoly 15 – Rovnošata. Pri nej je najväčšou zmenou doplnenie časti o rovnošate vodných skautov, ktorá v tejto kapitole chýbala. V rámci nej stojí za zmienku tiež úprava funkčných označení vodnoskautskej rovnošaty.

Ak by ste mali akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa Organizačného poriadku SLSK, neváhajte napísať na mail nacelnictvo@skauting.sk.