Každý deň môže byť Deň zamyslenia [časť 1]

  Skauting
1499

Osláv z najväčších skautských sviatkov (hoc aj dodatočne)! Deň zamyslenia sa koná každoročne dňa 22. februára a pripomíname si ním narodeniny zakladateľov skautingu, manželov Baden-Powellovcov. Jeho tohtoročná téma bola „postavme sa spoločne za mier“ a v tomto hesle sa nesie aj aktivitový balíček, ktorý obsahuje programovú inšpiráciu vhodnú aj na on-line družinovky.

Aktivitový balíček ku Dňu zamyslenia 2021 je rozdelený do troch časti: Stáť pevne, Postaviť sa, Stáť spolu. Podmienky pre získanie nášivky Dňa zamyslenia 2021 môžeš splniť na jednej 90-minútovej družinovke. Stačí, ak si spolu s družinou urobíte aspoň jednu aktivitu z každej časti a obnovíte skautský sľub (ten si môže obnoviť každý sám, odporúčame najmä pri starších vekových kategóriách). Pre získanie nášivky si môžete spraviť svoj náhradný Deň zamyslenia kedykoľvek v priebehu roka 2021.

V tomto článku si v krátkosti predstavíme aktivity z prvej časti. Môžeš ich prispôsobiť potrebám svojej družiny a prostredníctvom nich by si mal/a vytvoriť priestor pre dialóg a vzájomné zdieľanie myšlienok.

Aktivity v časti Stáť pevne by mali tvojej družine pomôcť pochopiť, čo znamená budovanie mieru a dozvedieť sa o problémoch, ktoré môžu viesť ku konfliktom.

Mierové puzzle

 • Trvanie: 20 minút
 • Stručný popis: Tvorba puzzle, ktoré podľa vašej družiny vystihuje mier.
 • Potreby: Veľké prázdne puzzle (z kartónu alebo výkresu, stačí nastrihať na náhodne tvarované kusy – jeden pre každého účastníka), farebné perá, fixky, pastelky, farby atď.
 • On-line tipy: Aktivitu môžete robiť on-line napríklad prostredníctvom stránky jamboard.google.com.

Budovať alebo ničiť

 • Trvanie: 20 minút
 • Stručný popis: Kontaktná pohybová hra určená skôr na osobné stretnutie, resp. družinovku.
 • Potreby: Priestor na behanie.

Sféra pokoja

 • Trvanie: 20 minút
 • Stručný popis: Kreatívne skúmanie vplyvu emócii na naše skutky.
 • Potreby: Priehľadný džbán alebo fľašu s viečkom pre každého člena, vodu, piesok/trblietky dvoch rôznych farieb.
 • On-line tipy: Ak nemáte piesok či trblietky, môžete použiť strukoviny, korenie alebo mletú rascu (s dovolením rodiča). K otázkam navrhujeme aj pár doplnkových: Ako by sme mohli zmeniť/ obmedziť/ ovládať svoje negatívne myšlienky? Prečo máme negatívne myšlienky? Ako sa dívame na ľudí, ktorí hovoria negatívne o druhých? Nesprávame sa rovnako/ podobne?

Dekodér

 • Trvanie: 20 minút
 • Stručný popis: diskusia/dumka o budovaní a rúcaní predsudkov a stereotypov
 • Potreby: výstrižky z časopisov, ukážky filmov a trailerov, piesne, ukážky plagátov
 • On-line tipy: stačí ak nájdeš filmový trailer alebo reklamu, zamerané na tematiku spájania či rozdeľovania skupín ľudí  (tipy na videá: all that we share, reverse assumptions, tajomstvo pravého kávičkára,… samozrejme môžeš vybrať hocičo iné), na družinovke môžeš ostatným materiál streamovať a následne môžete diskutovať podľa pokynov v aktivity.

Váš jedinečný potenciál

 • Trvanie: 15 minút
 • Stručný popis: Skúmanie jedinečného potenciálu a prínosu každého člena družiny.
 • Potreby: Pero a papier.
 • On-line tipy: Namiesto písania na papieriky si môže každý si vytvoriť svoj dokument (word), napísať doň svoje meno a poslať ho radcom určenej osobe. Tá napíše jedno slovo, ktoré charakterizuje prínos daného človeka a pošle dokument ďalšiemu, až sa nakoniec dostane k vlastníkovi. Alternatívou môže byť vkladanie textu do obrázku (v Messengeri, na Instagrame). Namiesto pantomímy môžete svoj prínos znázorniť kreslením (cez jamboard.google.com alebo zdieľaním obrazovky počas kreslenia v skicári.)

Sila slov

 • Trvanie: 20 minút
 • Stručný popis: Zamyslenie nad silou slov a nad tým, ako môžu raniť.
 • Potreby: Pero a malé papieriky.
 • On-line tipy: Spíšte slová, ktoré môžu niekoho zraniť. Radca ich zapisuje do wordu a následne k nim ľubovoľne priradí čísla. Každý zo zúčastnených si vyberie číslo, radca mu prečíta slovo, ktoré sa pod ním nachádza a daný človek sa k nemu vyjadrí. Čísla sa postupne vyraďujú.

Text: Natália Ďurčeková (Naty), Eva Novotná (Škorica)