Náčelníctvo pripravuje rozpočet a online Malý snem

  Skauting
1082
Ilustračná fotografia. Malý snem 2018, Banská Štiavnica. Foto: Marián Suvák

Snažíme sa neustať v dobrovoľníckom tempe a keď vidíme, ako niektorí zaberáte v oblastiach, zboroch a oddieloch – ste pre nás inšpiráciou. Preto sme zaradili vyšší rýchlostný stupeň a vo februári sme mali až dve zasadnutia.

Hlavnými témami bolo financovanie organizácie, dotácia z ministerstva a príprava rozpočtu, ktorý schváli Malý snem. Okrem peňazí sa pripravuje aj Malý snem, ktorý po prvýkrát prebehne online formou, nakoľko je zlá pandemická situácia. Pokročili sme aj vo výberovom konaní na nového riaditeľa alebo riaditeľku a snáď už v najbližších dňoch a týždňoch zistíme meno človeka, ktorý bude po novom viesť Ústredie Slovenského skautingu.

Zároveň by som vám chcel predstaviť novú zapisovateľku Náčelníctva. Je ňou sestra Alžbeta Novotná – Betka zo 75. zboru o.b. Jána Vojtaššáka Spišská Nová Ves. Sestra Betka nám výrazne pomáha a odľahčila nás o veľký kus práce. Práca, ktorú ako dobrovoľníčka robí, je náročná a vyťažujúca. Preto sa jej aj takto chceme poďakovať a vyzdvihnúť to, že ak niekto chce pomôcť, vždy sa nájde miesto a spôsob.

Jednou vetou

 • Na Malom sneme budú môcť byť aj pozorovatelia za oblasti a jednotlivé rady.
 • Malý snem sa pripravuje cez platformu ClickUp. Na ňu postupne prejde aj celá národná úroveň.
 • Prebehlo prvé kolo triedenia kandidátov a kandidátok na riaditeľa Ústredia Slovenského skautingu.
 • Na 7. zasadnutí nebolo prijaté žiadne uznesenie, nakoľko prebehla dlhá rozprava k rozpočtu.
 • Návrhy na druhého člena Revíznej rady môžete posielať do 13.3.2021 do 7:30 na juraj.lizak@skauting.sk.

Program 7. zasadnutia

 1. Rozpočet 2021
 2. Situácia s Friends of Scouting in Europe – podávanie grantov
 3. Európske jamboree – financie – návrh vrátenia účastníckych poplatkov
 4. Hodnotenie kvality zborov – informatívny bod
 5. Vyhlásenie voľby člena revíznej rady
 6. Malý snem 2021

Program 8. zasadnutia

 1. Prijatie uznesení hlasovaných per rollam
 2. Rozpočet 2021 – finálne zapracovanie jednotlivých častí
 3. Situácia s Friends of Scouting in Europe – podávanie grantov
 4. Európske jamboree – financie – návrh vrátenia účastníckych poplatkov
 5. Hodnotenie kvality zborov – informatívny bod
 6. Malý snem 2021 – rozriešenie prípadných nezrovnalostí
 7. Návrh dátumu na prezentáciu konceptu komunikačnej stratégie od P. Minára

Zápisnice zo všetkých zasadnutí Náčelníctva Slovenského skautingu nájdete tu.

Náčelník Slovenského skautingu. Predseda Programovej rady Slovenského skautingu v rokoch 2014 - 2020.
ZDIEĽAŤ