Náčelníctvo Slovenského skautingu aktualizovalo 3. kapitolu Organizačného poriadku

  Skauting
949
Ilustračná fotografia: Samuel Zeller

Jednou z právomocí a zodpovedností Náčelníctva Slovenského skautingu je úprava nášho Organizačného poriadku. Jednotlivé kapitoly si príležitostne vyžadujú zmeny, o ktorých Náčelníctvo na svojich zasadnutiach diskutuje a následne schvaľuje alebo ďalej upravuje.

Na nedávnom 6. zasadnutí Náčelníctvo Slovenského skautingu (ďalej SLSK) schválilo viacero zmien v 3. kapitole Organizačného poriadku, ktorá má názov Náčelníctvo, rady, komisie. Tieto zmeny sa týkajú najmä činnosti Náčelníka SLSK, jeho zástupcov a člena Náčelníctva Slovenského skautingu pre transformáciu.

Schválené zmeny

  • Doplnené kompetencie a povinnosti Náčelníka SLSK o koordináciu oblasti, spoluprácu so zástupcami. Zároveň bližšie došpecifikovanie, čo všetko má Náčelník SLSK robiť.
  • Doplnená možnosť pre Náčelníka SLSK voliť si viacerých zástupcov.
  • Pridané všetky kompetencie zástupcu Náčelníka SLSK, nakoľko doteraz neboli nikde spísané.
  • Pridané kompetencie člena Náčelníctva pre transformáciu, nakoľko bola táto pozícia schválená XVIII. Skautským snemom v októbri 2020.
  • Rozdelenie Rady pre rozvoj a komunikáciu na dve samostatné rady: Rady pre rozvoj a Rada pre komunikáciu. Povinnosti predošlej rady sa rozdelili medzi novovzniknuté a doplnili sa o aktuálne potrebné povinnosti a činnosti.

Najnovšiu verziu 3. kapitoly Organizačného poriadku nájdete na tejto stránke, zmeny v kapitole sú zas vypísané v dokumente changelog.

Ak by ste mali akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa Organizačného poriadku SLSK, neváhajte napísať na mail nacelnictvo@skauting.sk.