Na 6. zasadnutí Náčelníctva vyhral Vegeta a rokovalo sa o komunikačnej stratégii

  Skauting
1061
XVIII. Snem Slovenského skautingu – Nové zloženie Náčelníctva Slovenského skautingu (zľava): Martin Raškovský, Kristián Košťál, Ján Mitrík, Peter Knapík, Marián Lezo, Lucia Parcová Šálková, Jakub Bežilla. Foto: Marián Suvák

Na konci článku nájdete, v čom a koho všetkého brat Vegeta zdolal. Teraz sa však pozrime na obsah celého 6. zasadnutia Náčelníctva. Ako rokovať v online priestore sme už predstavili. Zatiaľ sa nič nemení a stále ostávame pri tejto nie “ľúbivej” možnosti. Organizácia však potrebuje ísť vpred a tak sa snažíme prispôsobiť a spraviť si rokovanie čo najzaujímavejšie.

Veľkou témou bolo podrobné predstavenie nového nástroja – ClickUp na kontrolu uznesení Náčelníctva. Ten by mal v blízkych týždňoch a mesiacoch úplne od základu prestavať zadávanie úloh a komunikáciu na národnej úrovni. Obnovený Strategický plán bude tiež fungovať už s týmto nástrojom a aj vďaka tomu budeme môcť všetci sledovať jeho napĺňanie takpovediac naživo. Všetci v Náčelníctve a na Ústredí sa veľmi tešíme na otvorenie nových dverí a istotne sa o tom bližšie dozviete aj vy.

Nosnou témou sobotného programu bol workshop zameraný na komunikačnú stratégiu organizácie. Bol vedení odborníkmi z tohto sektora z firmy Inspirations Minar. Počas 4 hodín sme si spoločne so všetkými kľúčovými osobami (celé náčelníctvo, vedenie Ústredia, brat Punťo, brat Green) prešli ako stojí naša organizácia na poli komunikácie. Čo chceme komunikovať a tiež, čo všetko vnímame ako dôležité. Týmto workshopom sa nič nekončí, práve naopak. V najbližších mesiacoch sa téma komunikácie opäť posunie výrazne vpred.

Workshop zameraný na komunikačnú stratégiu organizácie.

Jednou vetou

 • Náčelníctvo SLSK schválilo, že Malý snem 2021 bude online formou.
 • Do výberového konania na Riaditeľa Ústredia Slovenského skautingu sa prihlásilo viacero záujemcov.
 • Obnovuje sa Strategický plán so spustením k Malému snemu 2021.
 • Pripomienkoval sa Etický kódex pre dospelých dobrovoľníkov v našej organizácii.
 • Schválila sa nová verzia 3. kapitoly Organizačného poriadku.
 • Uzavrela sa diskusia k rovnošate vodných skautov a pripravuje sa na schválenie.

Program 6. zasadnutia

 1. Sumár správ – rýchly prehľad čo sa deje v jednotlivých radách
 2. Kontrola plnenia uznesení Malého snemu a N-SLSK
 3. Prijatie uznesení hlasovaných per rollam
 4. ClickUp a nový formát uznesení N-SLSK
 5. Výberové konanie na riaditeľa Ú-SLSK – aktuálny stav
 6. Workshop o komunikačnej stratégii
 7. Stratégia organizácie – úprava Strategického plánu a doplnenie
 8. Rodová rovnosť a rovnosť príležitostí – projekt RoRo
 9. Téma ochrany práv detí – pripomienky
 10. Malý snem 2021 – schválenie formátu a výber tímu
 11. Rozpočet 2021 – aktuálny stav, nové informácie, návrhy, pripomienky
 12. 10. kapitola Organizačného poriadku, verzia 04 – Vyznamenania a ocenenia – diskusia
 13. 3. kapitola Organizačného poriadku, verzia 06 – Náčelníctvo, rady, komisie – diskusia a schválenie
 14. Changelog a GDPR časti v 1. kapitole Organizačného poriadku
 15. 15. kapitola Organizačného poriadku – Rovnošata – diskusia k vodnoskautskej rovnošate
 16. 5. kapitola Organizačného poriadku – Vodný skauting – diskusia a pripomienky
 17. Nesúlad 2. kapitoly a 9. kapitoly Organizačného poriadku – predpoklady funkcií
 18. Rôzne

Zápisnice zo všetkých zasadnutí N-SLSK nájdete tu.

A na záver vyhodnotenie spomínanej súťaže

Vo vedomostnej súťaži o jednotlivých členoch a členkách Náčelníctva, bratovi Kocúrovi, sestre Baji a bratovi Greenovi vyhral Vegeta. V dvoch kolách sa umiestnil na prvom a štvrtom mieste. Tesne tak porazil brata Mafiána, ktorému neujde takmer nič. Finálovú trojicu uzavrela sestra 7apol. Bratovi Vegetovi gratulujeme, uvidíme či obháji korunu na najbližších zasadnutiach.

Celé poradie

 1. Vegeta
 2. Mafián
 3. 7apol
 4. Kwiki
 5. Green
 6. Barča
 7. Kocúr
 8. Ratráčka
 9. Veľký Medveď a Baja
Náčelník Slovenského skautingu. Predseda Programovej rady Slovenského skautingu v rokoch 2014 - 2020.
ZDIEĽAŤ