Náčelníctvo stihlo 5 zasadnutí počas prvých 100 dní mandátu

  Skauting
369
XVIII. Snem Slovenského skautingu – Nové zloženie Náčelníctva Slovenského skautingu (zľava): Martin Raškovský, Kristián Košťál, Ján Mitrík, Peter Knapík, Marián Lezo, Lucia Parcová Šálková, Jakub Bežilla. Foto: Marián Suvák

Náčelníctvo už malo 5 zasadnutí. Všetky prebehli dištančnou formou (online). Aj napriek tejto veľmi náročnej situácii sa celý tím Náčelníctva snaží priniesť pozitívnu zmenu pre našich členov a členky. 

Rovnako, ako sa aj my v Náčelníctve vyrovnávame s online rokovaniami a prácou, vnímame, že aj vy v oblastiach, zobroch a oddieloch prežívate náročné obdobie. Prezenčná činnosť je pozastavená a vyžaduje veľa energie a snahy prinášať našim členom a členkám kvalitný program a výchovu. Chceme vás uistiť, že sme tu pre vás. Mnoho tém, o ktorých rokujeme a rozhodujeme, prinášate práve vy.

Veľmi sa tešíme, keď budeme môcť vycestovať k vám do oblastí a zborov, stretnúť sa a pochváliť sa vašim vrelým prijatím.

Najväčšie témy dnešných dní sú pre nás hľadanie nového riaditeľa/riaditeľky, príprava interného nástroja na riadenie, disciplinárne konania, rozbiehanie regionálnych diskusií k transformácii a príprava stratégie na najbližšie roky.

4. zasadnutie

 1. Sumár správ – rýchly prehľad, čo sa deje v rade
 2. Kontrola plnenia uznesení Malého snemu a N-SLSK
 3. Prijatie uznesení hlasovaných per rollam
 4. Odporúčania pre ďalšie N-SLSK
 5. RoRo – téma a diskusia
 6. Betlehemské svetlo, koniec roka a pandemické opatrenia
 7. Riaditeľ Ústredia – výberové konanie
 8. Disciplinárne konanie
 9. Duchovný rozmer skautingu
 10. GILŠ 2021
 11. Prieskum o podpore zahraničných akcií

5. zasadnutie

 1. Sumár správ – rýchly prehľad, čo sa deje v rade
 2. Prijatie uznesení hlasovaných per rollam
 3. Schválenie akreditácie vzdelávacích tímov na rok 2021
 4. Malý snem 2021
 5. Kompetenčná tabuľka – doplnenie a schválenie
 6. Výsledky výskumu Hodnôt mladých
 7. Prieskum o podpore zahraničných akcií
 8. Branné cvičenia a zapojenie SLSK
 9. WHO’s Big6 – podpora mládeže
 10. Stredoeurópske jamboree 2024 – prvé kroky
 11. Iné
 • Zápisnice zo všetkých zasadnutí N-SLSK nájdete tu.
Ján Mitrík - Gekon
Náčelník Slovenského skautingu. Predseda Programovej rady Slovenského skautingu v rokoch 2014 - 2020.
ZDIEĽAŤ