Veľký súhrn otázok a odpovedí o Betlehemskom svetle v roku 2020

  Skauting
1333
Betlehemské svetlo v podbrání Primaciálneho paláca v Bratislave. Rok 2019. Foto: Marián Suvák

Aktualizované 18.12. o 18:25. Máme pre vás sériu modelových otázok, ktoré vám v krátkosti a vecne zodpovieme. V prípade, že ste odpoveď nenašli, neváhajte sa spýtať v diskusnej skupine Betlehemské svetlo na Facebooku.

Tradične si chodíme Svetlo odpaľovať na vlakovú stanicu. Vlaky tento rok chodiť nebudú, ako sa teda k Betlehemskému svetlu dostaneme?

Skautky a skauti sa budú snažiť priniesť Betlehemské svetlo na všetky tradičné miesta. Bude to však výzva a nebude ľahká. Odporúčame sledovať interaktívnu mapu dostupnosti na www.betlehemskesvetlo.sk/mapa, ktorú budeme neustále priamo z regiónov aktualizovať. Ak Betlehemské svetlo prinesiete na nové miesto, kde bude k dispozícii na odpálenie, neváhajte ho jednoduchým procesom na mapu pridať.

Som zborový/oddielový vodca alebo mám na starosť Betlehemské svetlo v našom meste, ako sa tento rok k nemu dostanem?

Ako sme už avizovali, vlakový rozvoz sa tento rok z bezpečnostných dôvodov neuskutoční. Alternatívnym spôsobom sa však budeme snažiť dostať betlehemské svetlo do krajských a iných väčších miest. Každá skautská oblasť má svojho oblastného koordinátora Betlehemského svetla, ktorý má prehľad o tom, kde sa Svetlo v danom regióne nachádza. Z týchto strategických uzlov si ho bude možné odpáliť od 16. decembra.

Oblastní koordinátori rozposlali informáciu do skautských zborov. Ak ju nemáte, neváhajte sa na svoju oblasť obrátiť. V krajnom prípade nás kontaktujte na svetlo@skauting.sk.

Čo je to ten oblastný koordinátor Betlehemského svetla?

Každá skautská oblasť má svojho človeka zodpovedného za udržiavanie a rozširovanie Betlehemského svetla v danej lokalite. Tomuto človeku Svetlo privezieme a on sa bude on s láskou starať. Od 16. decembra si k nemu po Betlehemské svetlo môžete prísť. Oblastní koordinátori už kontaktovali každý skautský zbor vo svojej oblasti.

Kedy sa bude Betlehemské svetlo rozdávať?

12. decembra príde Betlehemské svetlo na Slovensko, nasledujúci deň ho slovenskí skauti odovzdajú poľským a ukrajinským skautom. 15 decembra máme naplánované odovzdanie prezidentke SR, pani Zuzane Čaputovej. Od 16. decembra je Betlehemské svetlo k dispozícii na šírenie v regiónoch, prinesenie do miest, kostolov a všade tam, kde bude možné dodržiavať hygienické opatrenia.

Samotná distribúcia po Slovensku bude prebiehať v dňoch od 16. do 20. decembra, aby pár dní pred Štedrým večerom bolo Betlehemské svetlo dostupné v čo najväčšom počte miest. Odpaľovanie bude prebiehať so zreteľom na všetky aktuálne platné bezpečnostné a hygienické opatrenia, vždy so snahou o bezkontaktnosť a bez zhromažďovania sa.

Prečo je mapa s bodmi, kde je Betlehemské svetlo k dispozícii taká dôležitá?

Odpoveď je jednoduchá, aby si ľudia mohli prísť po svoj kúsok Vianoc. Bez toho, aby sme nevedeli kde Betlehemské svetlo je, by zrejme stratilo svoj cieľ. O to je to viac dôležitejšie v súčasnej situácii, kedy sme škrtli viac ako 330 vlakových staníc, na ktorých si ho odpaľovali stovky ľudí.

Roky sme si objednávali letáky a plagáty k Betlehemskému svetlu. Ako to bude s nimi?

Plagáty tento rok roznesieme do vyššie spomínaných strategických uzlov – zodpovedným ľuďom v oblastiach, ktorí sa o Betlehemské svetlo budú starať a udržiavať ho. Pri odpálení si pre svoj skautský zbor, či lokalitu môžete nejaké zdarma vypýtať. Tými potom následne môžete označiť miesto, kde bude Svetlo k dispozícii – kostol, nástenku, …

Za posledné roky nám priebežne ostalo isté množstvo letáčikov, ktoré sa zvykli spolu so Svetlom rozdávať. Roky sme sa ich snažili formulovať čo najviac univerzálne so zreteľom, že raz môže prísť situácia, kedy ich bude možné opäť vytiahnuť a nebudú „po dátume spotreby“. Tieto letáky sme teraz dali dohromady a viete ich spolu s plagátmi získať. K tomuto kroku sme sa rozhodli aj preto, že v tomto roku je veľká pravdepodobnosť, že na bezkontaktných miestach si nenájdu svojich adresátov. Pozreli sme sa teda na vec ekologicky a ekonomicky.

Som skautka/skaut a ako mám Betlehemské svetlo rozdávať?

Bezpečnosť je prvoradá. Tento rok chránime okrem plamienka aj seba a svoje okolie. Na to netreba zabúdať.

Pamätajte na:

 1. Nasadené rúško – majte vždy správne nasadené rúško a prekryté horné dýchacie cesty.
 2. Bezpečná vzdialenosť – myslite na dvojmetrovú vzdialenosť, ktorá chráni vás a aj človeka, ktorý si po Svetlo príde.
 3. Bez kontaktu – vyhnite sa podávaniu rúk a manipulácie s inými predmetmi.
 4. Bez príznakov – ak máte niektorý z príznakov nezúčastňujte sa roznášania/rozdávania Betlehemského svetla. Dôležité je šíriť Svetlo a nič iné. Ostaňte doma a postupujte podľa odporúčaných postupov.
 5. Vlastná sviečka – dbajte na to, aby boli ľudia informovaní o tom, že si majú priniesť vlastnú sviečku
 6. Dezinfekcia rúk – majte so sebou dezinfekciu rúk a primerane ju použite, najmä v situáciách ak ste manipulovali s inými predmetmi, lampášmi, či sviečkami.

Ako vytvoriť bezpečné miesto na odpálenie?

Skautská hliadka, ktorá trávi hodinku počas dňa na stanovisku by mala myslieť na:

 • teplé oblečenie a teplý čaj,
 • rúško, aby si prekryla horné dýchacie cesty a dezinfekciu na ruky,
 • jeden zdroj Svetla, kde si ho budú môcť ľudia bezpečne odpáliť – napríklad sedemdecový pohár so sviečkou, z ktorej je možné ľahko Svetlo odpáliť,
 • druhý, záložný zdroj Svetla, s ktorým dohliadajú z bezpečnej vzdialenosti na ľudí odpaľujúcich si Svetlo,
 • pomôcť tým, ktorí budú s odpálením potrebovať pomoc.

Ako by malo vyzerať miesto s Betlehemským svetlo, odkiaľ si ho bude možné odpáliť v kostole?

Kostoly sa pre tento rok stávajú kľúčovým miestom, kde bude možné Plamienok z Betlehema udržiavať. Miesto kde bude horieť svieca, by malo byť chránené proti zhasnutiu, no zároveň dostupné pre odpálenie na vlastnú sviečku. Ideálne bez potreby akejkoľvek manipulácie, či už s lampášom alebo sviečkou. V kostole sa odporúča mať vždy záložný zdroj Betlehemského svetla. Netreba zabúdať na rozostupy a preventívne hygienické opatrenia.

Ako by malo vyzerať miesto s Betlehemským svetlom na stanovisku v meste počas dňa?

Obľúbeným spôsobom rozširovania Betlehemského svetla sú v mnohých slovenských mestách už rokmi zaužívané miesta, kde skautská hliadka odpaľuje Svetlo napríklad hodinku počas Štedrého dňa. Takéto miesto, kde bude horieť svieca, by malo byť chránené proti zhasnutiu, no zároveň dostupné pre odpálenie na vlastnú sviečku. Ideálne bez potreby akejkoľvek manipulácie, či už s lampášom alebo sviečkou. Skautská hliadka s odstupom sleduje situáciu a v prípade potreby je pripravená pomôcť, či Betlehemské svetlo zo svojej záložnej lampy zapáliť, dohliada na rozostupy a koordinuje bezpečné odpálenie. Môžeme hovoriť o akomsi samoobslužnom modely s dohľadom.

Doplnené 14. decembra 2020 o 17:50

Ako je to aktuálne s hromadnými podujatiami?

Do odvolania sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb. Hromadné podujatia jednorázovej povahy trvajúce najviac 48 hodín sa budú môcť konať v počte nad 6 osôb v jednom okamihu iba za predpokladu, že všetci účastníci budú v čase hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu nie starším ako 12 hodín a budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto konania.

Tz. že je možné realizovať podujatia do 6 ľudí bez testu, nad 6 ľudí s testom. Môžu sa zúčastniť aj deti.

Roznos Betlehemského svetla po domoch

V niektorých lokalitách, hlavne v menších obciach, je tradíciou roznášať Betlehemské svetlo po domoch. Ide teda o opačný spôsob šírenia Svetla ako na stanovištiach, kam si ľudia po Svetlo prichádzajú. Roznos po domoch je možný, avšak je nevyhnutné dodržať nariadenie o max. počte osôb. Odporúčame do celkového súčtu započítať aj osobu, ktorá si Svetlo bude odpaľovať, pričom rátame s tým, že doporučený odstup bude dodržaný. Pri takomto spôsobe odpaľovanie „od domu k domu“ nevstupujeme do interiéru a v ideálnom prípade odpaľujeme z ulice (tz. nevstupujeme do dvora pri dome, resp. do spoločných priestor panelového domu). Je možné si vyžiadať lampáš so sviečkou/petrolejovú lampu doniesť k bráne a následne ju odpáliť. Vyhneme sa pohosteniu.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať priamo v diskusnej skupine Betlehemské svetlo alebo prostredníctvom e-mailu na svetlo@skauting.sk.

Šéfredaktor časopisu Médium a koordinátor Betlehemského svetla na Slovensku
ZDIEĽAŤ