Súhrnné informácie pre (skautských) dobrovoľníkov, ktorí sa zapoja do šírenia Betlehemského svetla v roku 2020

  Skauting
2204
Betlehemské svetlo v podbrání Primaciálneho paláca v Bratislave. Rok 2018. Foto: Marián Suvák

Betlehemské svetlo je svojím rozsahom najväčším niekoľkodňovým podujatím do akého sa členovia Slovenského skautingu zapájajú a organizujú ho vôbec. Tento rok v novom, netradičnom a výzvami nabitom formáte, ktorý nám do 31. ročníka priniesla aktuálna situácia.

Rok 2020 prináša mnohé výzvy. Jednou, pre skautov, snáď najväčšou je prinesenie Betlehemského svetla na Slovensko, do našich domovov, medzi ľudí. Pevne veríme, že nenastane situácia, ktorá by nám udržanie tejto vianočnej tradície prekazila a Betlehemské svetlo tak bude môcť opäť svojím posolstvom urobiť o niečo krajšie sviatky.

Svetlo na Slovensku už po tridsiaty prvýkrát

Z veľkých odovzdávacích a preberacích slávností sa tento rok presunieme na hraničné priechody, kde sa v čo najväčšej miere bezkontaktnosti stretneme: ako na rakúsko-slovenských hraniciach Betlehemské svetlo preberieme, tak ho aj na poľsko-slovenských a ukrajinsko-slovenských hraniciach odovzdáme našim susedom na severe a východe. Slovenskí skauti tak budú opäť súčasťou dôležitej betlehemskej štafety. Tentoraz s nádychom nostalgie a spomienok na dávnejšie časy, kedy cestovať za hranice nebolo vôbec jednoduché.

Samotná distribúcia po Slovensku bude prebiehať v nasledujúcich dňoch, aby pár dní pred Štedrým večerom bolo Betlehemské svetlo dostupné v čo najväčšom počte miest. Odpaľovanie Betlehemského svetla bude prebiehať so zreteľom na všetky aktuálne platné bezpečnostné a hygienické opatrenia, vždy so snahou o bezkontaktnosť a bez zhromažďovania sa.

Skauti majú radi výzvy a priniesť Betlehemské svetlo je bezpochyby jednou z nich. Tentoraz však budeme chrániť okrem plamienka aj seba a svoje okolie.

Betlehemské svetlo a rok 2020

V tomto roku sa pri šírení Betlehemského svetla zameriame nielen na ochranu plamienka, ale aj na ochranu seba a svojho okolia. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli nerealizovať rozvoz vlakmi. Nechceli sme pozývať ľudí na vlakové stanice, kde by sa zhromažďovali a snažili sa odpáliť si Svetlo v rámci krátkeho času počas zastavenia vlaku. Celá myšlienka distribúcie sa tak presúva do inej sféry – do oblastí a následne skautských zborov, ktoré budú mať Betlehemské svetlo už predstihu, aby mali dostatok času na roznesenie po svojom regióne či meste. Hlavnými distribučnými miestami sa tak stanú kostoly a tradičné miesta v mestách, kde sú skauti na nejaký čas so Svetlom k dispozícii. Pri kostoloch sa budeme snažiť zabezpečiť bezpečný prístup a možnosť odpálenia si Svetla s ohľadom na všetky opatrenia. Pri miestach, kde skautské hliadky odpaľujú Svetlo (trebárs hodinku počas Štedrého dňa), je zasa potrebné myslieť na to, aby sme chránili seba aj ľudí, ktorí si po plamienok prídu.

Ilustračná fotografia. Betlehemské svetlo 2019. Foto: Marián Suvák

Ako vytvoriť bezpečné miesto na odpálenie?

Skautská hliadka, ktorá trávi hodinku počas dňa na stanovisku, by mala myslieť na:

 • teplé oblečenie a teplý čaj,
 • rúško na prekrytie horných dýchacích ciest a dezinfekciu na ruky,
 • jeden zdroj Svetla, kde si ho budú môcť ľudia bezpečne odpáliť – napríklad sedemdecový pohár so sviečkou, z ktorej je možné ľahko Svetlo odpáliť,
 • druhý, záložný zdroj Svetla, s ktorým hliadka dozerá z bezpečnej vzdialenosti na ľudí odpaľujúcich si Svetlo,
 • pomoc tým, ktorí ju budú pri odpaľovaní potrebovať.

Cieľom je teda vytvoriť bezpečné miesto, kde sa nebude vytvárať skupina ľudí, ktorí sa zároveň budú vedieť „obslúžiť“ sami. Skautská hliadka je však pripravená kedykoľvek pomôcť a v prípade zhasnutia sviečky, z ktorej sa odpaľuje, ju znovu odpáliť zo záložného zdroja.

Mapa ako miesto plné informácii

Po desaťročnej snahe každoročného aktualizovania údajov dostupnosti Betlehemského svetla tak v tomto roku interaktívna mapa na www.betlehemskesvetlo.sk dostáva nový rozmer a stáva sa opäť o niečo dôležitejším komunikačným kanálom. Po škrtnutí viac ako 330 vlakových staníc je tak nevyhnutné spojiť sily a v rámci každého regiónu zodpovedne zozbierať potrebné informácie o miestach a časoch, kam si môžu ľudia po Betlehemské svetlo prísť.

Mapa je primárne určená skautskýcm dobrovoľníkom zabezpečujúcim svoje mesto, lokalitu, či oblasť, no pridať miesto môžu veľmi jednoducho pridať aj neskauti, ktorí sa do tejto tradície zapájajú a ich pomoc je neoceniteľná hlavne v oblastiach,  kde skauti nepôsobia.

Ako na to?

 1. registrácia/prihlásenie nawww.betlehemskesvetlo.sk/prihlasit (oranžový button pridať vpravo hore; dobrovoľníci z minulých rokov sa môžu prihlásiť a jednoducho editovať svoje už vytvorené miesta)
 2. videonávod k pridávaniu miest na mape
 3. editácia/pridanie nových bodov na mapu

Rýchly betlehemský harmonogram

 • 12. 12. – príchod Betlehemského svetla na Slovensko
 • 13. 12. – odovzdanie Betlehemského svetla poľským a ukrajinským skautom
 • 12. – 13. 12. – Betlehemské svetlo v krajských mestách
 • 16. – 20. 12. – šírenie Betlehemského svetla medzi zbormi v skautských oblastiach a regiónoch
 • 19. – 20. 12. – symbolické odovzdanie Betlehemského svetla verejnosti počas sv. omší po celom Slovensku
 • 19. – 24. 12. – prinesenie Betlehemského svetla do kostolov

Resumé 2020

Pre celkové zjednodušenie priebehu šírenie Betlehemského svetla po Slovensku v roku 2020 si môžete pozrieť krátky bodový súhrn:

 • Preberanie ani následné odovzdanie susedným krajinám sa neuskutoční v podobe akú poznáme. Nebude sa konať žiadna slávnosť ani sv. Omša.
 • Betlehemské svetlo nebude tento rok putovať v posledný predvianočný víkend vlakmi. O jeho distribúcia sa postarajú skautskí dobrovoľníci – v každej skautskej oblasti oblastní koordinátor Betlehemského svetla, ktorý bude mať na starosti jeho šírenie v regióne.
 • Betlehemské svetlo sa skauti budú snažiť priniesť na čo najväčší počet miest z predchádzajúcich rokov.
 • Počas víkendu 19. – 20. december sa na Slovensku uskutočnia sväté omše, na ktorých skauti odovzdajú Betlehemské svetlo verejnosti. Od tohto dňa si bude možné Plamienok z Betlehema vziať domov.
 • Betlehemské svetlo bude v roku 2020 dostupné primárne v kostoloch (závisí od tradícií a miery spolupráce s jednotlivými farnosťami) a počas štedrého dňa na stanovištiach v mestách, kde pôsobia skauti.
 • Skauti po celom Slovensku budú zbierať informácie o dostupnosti Betlehemského svetla, aby verejnosti uľahčili prístup k nemu. Informácie budú skautskí dobrovoľníci zhromažďovať v interaktívnej mape na www.betlehemskesvetlo.sk.

Priestor pre otázky

Pre dobrovoľníkov sme vytvorili v rámci diskusných skupín časopisu Médium na Facebooku priestor, kde môžu písať svoje otázky, podnety, postrehy, či nápady.

Šéfredaktor časopisu Médium a koordinátor Betlehemského svetla na Slovensku
ZDIEĽAŤ