Máme dvoch nových zástupcov náčelníka Slovenského skautingu

  Skauting
2384
Novými zástupcami Náčelníka Slovenského skautingu sú Marián Lezo (vľavo) a Peter Knapik (vpravo). Foto: Marián Suvák

Agenda Náčelníctva je rozsiahla a veľmi náročná. Mnohé z týchto úloh pripadajú na Náčelníka Slovenského skautingu a jeho prípadných zástupcov. Preto sa Náčelníctvo Slovenského skautingu dohodlo aj na úprave počtu zástupcov. Náčelník si môže zvoliť spomedzi členov a členiek Náčelníctva viacerých. Upravili a ujasnili sa aj kompetencie pre zástupcu.

 • Novými zástupcami Náčelníka Slovenského skautingu sú Peter Knapik – Arizonna
  a Marián Lezo – Mafián.

Br. Gekon, Ján Mitrík, ako Náčelník  Slovenského skautingu sa preto rozhodol mať dvoch zástupcov, ktorí mu pomôžu s agendou. Presný popis kompetencií sa aktuálne upravuje a bude zachytený v 3. kapitole Organizačného poriadku – Náčelníctvo, rady, komisie v jej najnovšej verzii, ktorá by mala byť schválená začiatkom roka 2021.

Predstavenie časti povinností a úloh pre zástupcu náčelníka

  1. Pomáha Náčelníkovi SLSK reprezentovať organizáciu navonok;
  2. pomáha viesť zasadnutia N-SLSK a zastupuje Náčelníka SLSK v jeho neprítomnosti;
  3. moderuje body programu zasadnutia N-SLSK podľa dohody s Náčelníkom SLSK – kontrola plnenia uznesení;
  4. komunikuje a koordinuje podľa dohody s náčelníkom niektorú z nasledujúcich zložiek SLSK:
   1. komisie SLSK,
   2. hlavný kapitanát vodných skautov,
   3. nositelia rádu Strieborného vlka a nositeľky rádu Strieborného trojlístka,
   4. kontrolné rady SLSK.
  5. pomáha s komunikáciou činnosti N-SLSK,
  6. preberá časť z všeobecnej agendy Náčelníctva (napríklad disciplinárne konania, personalistika, a pod.).

Použité skratky: SLSK – Slovenský skauting, N-SLSK – Náčelníctvo Slovenského skautingu

Náčelník Slovenského skautingu. Predseda Programovej rady Slovenského skautingu v rokoch 2014 - 2020.
ZDIEĽAŤ