Spomienka na Nežnú revolúciu

  Skauting
987
Zdroj: Časopis SKAUT Junák, nulté číslo, ročník XXXIII, rok 1990

17. novembra si pripomíname nielen 31. výročie Nežnej revolúcie a spolu s ním aj tretiu obnovu skautingu v Čechách a na Slovensku ale aj Medzinárodný deň študentstva, ktorý je spomienkou na zatvorenie vysokých škôl a deportáciu mnohých študentov do koncentračných táborov na jeseň roku 1939.

Práve tieto dve udalosti pripomínajú význam mládeže a študentov pri budovaní demokracie a získaní slobody. V dnešnej situácii je táto pripomienka o to nutnejšia, keďže práve mládež a prvovoliči sú často označovaní ako tí, ktorí ľahko podľahnú populistickým vyjadreniam politikov a inklinujú k zjednodušeným riešeniam zložitých spoločenských problémov, ktoré ponúkajú autokratické a extrémne strany s jednou silnou charizmatickou osobnosťou.

17. november 1989 znamenal veľa ako pre všetkých obyvateľov Československa, tak aj pre tých, ktorým boli blízke myšlienky skautingu ako sloboda či demokracia. Demonštrácie, ktoré sa začali 16. novembra na Slovensku pochodom z bratislavského Mierového námestia, ktoré dnes poznáme ako Hodžovo námestie. 17. novembra sa k študentom zo Slovenska pridali Česi v Prahe. Protesty v oboch mestách sa začali pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva – ten si pripomíname od 17. novembra 1942. Medzinárodný deň študentstva bol reakciou na udalosti jesene 1939, ktoré vyvrcholili zatvorením pražských univerzít nemeckými komandami SS a SD. Na transparentoch v roku 1989 sa však objavovali najmä heslá mierené proti komunistickému režimu.

Udalosti po 17. novembri 1989 mali pomerne rýchly spád a okrem iného viedli aj k tretej obnove skautského hnutia na Slovensku a v Čechách. Konečnej obnove, ku ktorej prišlo 2. decembra 1989 predchádzal sled udalostí, medzi ktoré patrilo napríklad prvé vydanie skautského samizdatového časopisu Čin. 2. decembra sa v Mestskej knižnici v Prahe konalo prvé zhromaždenie, skautských činovníkov, ktorého sa zúčastnili stovky skautských vedúcich zo Slovenska, Moravy i Čiech. Na stretnutí sa čítalo Sedembodové vyhlásenie, ktoré tvorilo ideový základ obnovy skautingu a bola obnovená činnosť organizácie Junák. O tri dni neskôr, 5. decembra 1989, obnovuje svoju činnosť aj Slovenský junák.

Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ