Hlavný kapitanát vodných skautov má nové obsadenie funkcií

  Skauting
1463
Fotokoláž: HKVS

Zraz kapitánov a vodcov oddielov vodných skautov nadviazal na úspešný XVIII. Snem Slovenského skautingu. Uskutočnil sa 17. októbra 2020 a to prostredníctvom online videokonferencie.

Stretli sa na ňom zástupcovia vodnoskautských prístavov, zborov a oddielov z celého Slovenska a zvolili si nové obsadenie kapitánskych a dôstojníckych funkcií Hlavného kapitanátu vodných skautov (ďalej HKVS). HKVS je rada vodných skautov a z pohľadu Slovenského skautingu plní funkciu poradného orgánu Náčelníctva v otázkach špecializácie vodného skautingu.

Funkciu Hlavného kapitána (predsedu rady) vodných skautov po Ondrejovi Mihaľkovi – Supovi prebral Miroslav Hrivňák – Green.

Nové zastúpenie funkcií v Hlavnom kapitanáte vodných skautov

  • Hlavný kapitán HKVS: Miroslav Hrivňák
  • Prístavná HKVS: Petra Veľasová
  • Kapitán pre vzdelávanie: Marek Pleško
  • Dôstojníčka pre program: Tereza Kukučková
  • Kapitán pre zahraničie: Juraj Lizák
  • Dôstojník pre rozvoj: Peter Boháč
  • Dôstojník pre komunikáciu: Martin Škorupa
Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ