Organizačný poriadok – veľký update a changelog

  Skauting
1724
Ilustračná fotografia: Samuel Zeller

V posledných mesiacoch prešiel Organizačný poriadok Slovenského skautingu rozsiahlou zmenou, ktorú ste viacerí vnímali a mnohí pripomienkovali. Na Skautskom sneme zaznela aj oprávnená výhrada voči slabšej komunikácii už prijatých zmien v organizačnom poriadku. Preto sme zrealizovali veľký update Organizačného poriadku a všetky kapitoly sú už aktualizované na skauting.sk.

Nižšie je zoznam kapitol, ktoré prešli zmenami v poslednom období. Pre rozsiahlosť týchto zmien sme zaviedli changelog. Vďaka nemu si každý člen alebo členka rýchlo nájde, k akým zmenám vo vybranej kapitole došlo a nemusí čítať celý dokument.

Ak by ste našli v Organizačnom poriadku nejaké nezrovnalosti, chyby alebo máte nápad na zlepšenie a skvalitnenie, istotne napíšte na nacelnictvo@skauting.sk.

Náčelník Slovenského skautingu. Predseda Programovej rady Slovenského skautingu v rokoch 2014 - 2020.
ZDIEĽAŤ