Na XVIII. Skautskom sneme sa budú odovzdávať vyznamenania

  Skauting
1670

Aj na XVIII. Skautskom sneme bude súčasťou programu udeľovanie vyznamenaní. 

Máte vo svojom skautskom oddiele, zbore, či oblasti niekoho, kto robí viac, ako sa od neho čaká? Je vždy tam, kde ho treba? Niekoho, kto dlho pôsobí v Slovenskom skautingu a robí to ešte lepšie ako výborne? Chceli by ste ho oceniť na Sneme? Nezabudnite nám poslať návrh na jeho vyznamenanie. Vyznamenania, ktoré je možné na Sneme udeliť, sú: medaila Služba skautingu, medaila Syrinx, medaila Skautská vďačnosť a Skautský čin. Ak by ste k jednotlivým vyznamenaniam potrebovali podrobnejšie informácie, nájdete ich v desiatej kapitole Organizačného poriadku Slovenského skautingu.

Návrhy, prosím, posielajte do 20.9.2020 na vyznamenania@skauting.sk