Štartuje projekt Skautskú službu

  Skauting, Skautujem doma
2179

Slovenský skauting spúšťa celoslovenskú dobrovoľnícku iniciatívu Skautská služba. Spoločným koordinovaním stoviek skautov a skautiek chceme pomôcť núdznym a pracovať na zmiernení dopadu preventívnych opatrení v súvislosti so šírením vírusového ochorenia. Naším hlavným cieľom je zapojiť sa a zvýšiť kapacity aktuálne prebiehajúcej pomoci organizovanej mimovládnymi organizáciami, štátnymi orgánmi, príspevkovými inštitúciami a subjektmi verejnej správy. Organizovaním našich členov chceme podporiť už prebiehajúce a fungujúce aktivity.

Pred pár dňami sme zverejnili dobrovoľnícku výzvu na zapojenie sa do aktivít Skautskej služby. Sme hrdí, že na ňu odpovedalo cez dvesto našich členov, ktorí začnú v dohľadnej dobe aktívne pomáhať vo svojich lokálnych komunitách. Skautky a skauti budú šiť rúška pre dobrovoľníkov a spoluobčanov so zvýšeným rizikom nakazenia, budú roznášať obedy a nakupovať pre starších ľudí a onkologických pacientov, budeme strážiť deti zdravotníckemu personálu v nemocniciach, zapožičiame náš materiál subjektom verejnej správy či nemocniciam.

Dopytu po našej dobrovoľníckej práci je viac ako dosť a aj preto vyzývame ďalším dospelých skautov a bývalých členov, aby sa pridali a každý podľa svojich možností pomáhali núdznym a celej spoločnosti. Všetky tipy dobrovoľníctva, ako z domu tak aj v teréne majú veľký zmysel a veríme, že každému záujemcovi ponúkneme príležitosť na sebarealizáciu, zaziť radosť z pomoci a možnosť spraviť svet lepším.

Všetky informácie o Skautskej službe vrátane dotazníka na prihlásenie nájdeš na webe www.sluzba.skauting.sk.

Základné usmernenia a odpovede na časté otázky vzťahujúce sa ku Skautskej službe

  • Priamej skautskej služby v teréne sa môžu zúčastňovať iba dospelí skauti a skautky. Služba so sebou v tejto dobe prináša nevyhnutne riziko nákazy vírusovým ochorením COVID-19. Ospravedlňujeme sa mladším sestrám a bratom, predovšetkým mladšieho roverského veku, za toto obmedzenie.
  • Skautky a skauti mladší ako 18 rokov sa môžu zapojiť do služby, ktorú možno vykonávať z domu podľa vlastnej vôle (napríklad telefonická podpora, šitie rúšok), so súhlasom rodičov a vedúcich.
  • Zároveň žiadame sestry a bratov starších ako 60 rokov, aby sa fyzicky nezapájali do aktivít služby. Zdravotné riziko výrazne rastie s vekom, zapojte sa prosím len do aktivít na diaľku.
  • Vytváranie detských skupín za účelom stráženia detí nie je prípustnou aktivitou skautskej služby. Povolenou výnimkou je stráženie detí zdravotníckeho personálu, organizované danou inštitúciou (obvykle samotnou nemocnicou). V takom prípade je zapojenie dospelých skautských dobrovoľníkov povolené a vítané.
  • Vyzývame nižšie organizačné jednotky, aby vždy dobre zvážili svoje zapojenie do poskytovania služieb s ktorými nemajú skúsenosti. V čase koronavírusu právne mimoriadne zložité a potenciálne riskantné. Nie sú nastavené jasné bezpečnostné protokoly a nie sú k dispozícii ochranné pomôcky. Výrazne žiadame jednotky, aby sa takému riziku nevystavovali.
  • Odporúčame ponúkať sily dospelých skautských dobrovoľníkov obciam, inštitúciám štátnej správy, organizáciám sociálnej práce alebo zdravotnej starostlivosti, zložkám integrovaného záchranného systému. Teda tým, ktorí sú z hľadiska svojho poslania (my sme výchovnou organizáciou pre mladých ľudí) oveľa lepšie zariadení za takú službu ručiť a „len“ pre ňu hľadajú dobrovoľníkov.
  • A nezabúdajte na svoje vlastné rodiny. Nie iba, ale predovšetkým, na seniorov vo svojom okolí. Vo vlastnej rodine, ale aj v tej skautskej, zborovej. Možno im urobí radosť telefonát, možno im pomôže nákup. Možno je im v týchto dňoch a týždňoch ťažko. Pri sústredení sa na pomoc spoločnosti nezabúdajme na svoje najbližšie okolie.