Report z 18. zasadnutia Náčelníctva Slovenského skautingu

  Skauting
1112
dav

18. zasadnutie Náčelníctva Slovenského skautingu (N-SLSK) sa uskutočnilo 13. januára 2020 v Bratislave. Prinášame vám jeho krátke zhrnutie. 

Jednou z hlavných tém tohto zasadnutia N-SLSK bolo stretnutie s predstaviteľmi Rady kruhu dospelých skautov a skautiek (RKDSaS). Po dlhom jednaní s predstaviteľmi RKDSaS Náčelníctvo Slovenského skautingu prijalo uznesenia. Medzi ďalšie body patril rozpočet na rok 2020 – aktuálny stav a jeho update. Zaujímavým bodom, ktorý nám predostrel riaditeľ Ústredia SLSK, bol podnet od Iniciatívy Za slušné Slovensko. Ak chcete vedieť viac, zápisnicu z tohto aj ostatných zasadnutí nájdete tu.

Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ