Resumé zo 14. zasadnutia Náčelníctva Slovenského skautingu

  Skauting
1051
Nové náčelníctvo (zľava): Mafián, Gekon, Vrták, Bill, Lucka, Méďo, Veľký Medveď

Milé sestry a bratia, 14te zasadnutie Náčelníctva Slovenského skautingu sa konalo netradične na letnej časti Inštruktorskej lesnej školy GILŠ.

Prešli sme si tradične predchádzajúce uznesenia z našich zasadnutí a aj Malých snemov. Nasledovala aktualizáciu rozpočtu, boli nominovaní aj na skautské vyznamenania a ďalších niekoľko bodov. Takým dôležitejším bol aj bod ohľadne organizácie Snemu, ktorý už bude o rok. Nájde sa vhodný organizátor? Pre viac informácii si zápisnicu môžete pozrieť tu.

Peter Linek – Bill
Náčelník Slovenského skautingu

Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ