Prečo je dôležité ísť voliť?

  Skauting
2413
Foto: Marián Suvák / Slovenský skauting

Po mnohých stáročiach, kedy na názoroch obyčajných ľudí vôbec nezáležalo, žijeme konečne v spoločnosti, kde má každý z nás právo byť vypočutý. Tým právom sú práve slobodné voľby. Má však vôbec význam ísť voliť, keď môj hlas je aj tak iba jeden z tisícich? Základnou otázkou je, či existuje niečo, s čím na Slovensku nie som spokojný a chcem to zmeniť. Či už sú to lepšie nemocnice, cesty, školy, postoj k životnému prostrediu, zahraničné smerovanie alebo smerovanie EÚ, máme možnosť ísť voliť a vyjadriť tak svoj názor.

  • Ak chcete, aby bol váš hlas vypočutý, choďte voliť
  • Voľby poskytujú jedinečnú možnosť byť súčasťou rozhodovania o veciach, ktoré vás a vaše okolie ovplyvňujú
  • Ak nejdete voliť, prenechávate rozhodovanie na ostatných
  • Budúcnosť nášho štátu závisí aj od tvojho hlasu

Naši predkovia dlho bojovali za to, aby sme mali právo voliť. Nesmieme zabúdať na to, že práve slobodné voľby sú tým, čo charakterizuje silnú a stabilnú demokraciu. Čím viac občanov ide k volebným urnám, tým vyššiu mieru demokraciu v krajine máme. Voľby sú skúškou a ohodnotením práce politikov, preto ak s niečím nie ste spokojní choďte vyjadriť svoju nespokojnosť k urnám. Ak nejdete voliť, stráca tým vaša kritika legitimitu. Treba si však uvedomiť, že voľby by nemali byť iba o tých pár minútach, kedy vhadzujete váš hlas do urny. Ak idete voliť, je veľmi dôležité voliť zodpovedne.

Čo znamená voliť zodpovedne? Znamená to, že svoj hlas politikovi nedáte iba na základe napríklad sympatického zovňajšku, ale zvážime viacero kritérií.

  • Hodnoty a názory – váš kandidát by mal odzrkadľovať vaše hodnoty
  • Priority programu
  • Dôveryhodnosť (pravdovravnosť) – ak je v politike už dlhšiu dobu, je dôležité overiť asi do akej miery napĺňa svoje sľuby
  • Známe škandály
  • Doterajšie pracovné skúsenosti a minulosť

Ak volíme nezodpovedne, demokratický systém, o ktorý sme dlho bojovali sa začne kaziť. Politické funkcie zhmotňujú veľkú moc a sú veľmi náchylné na korupciu. Ak sa v nich ocitnú nesprávni ľudia, môže to mať katastrofálne následky. Ako príklad z roku 1933, keď sa A. Hitler stal kancelárom nemeckého parlamentu. Samozrejme, toto je jeden z najhorších prípadov, ktorý môže nastať. Je to však dobrý príklad k tomu, aby sme si všetci uvedomili, že aj takéto osobnosti sa k moci dostali demokraticky. O nič lepším prípadom však nie je politik, ktorý klame, je nedôveryhodný a okráda štát o peniaze. Takíto politici síce nespôsobia genocídu, ale tým, ako sa správajú, podrývajú demokratické hodnoty, znižujú dôveru ľudí v štát a tí sú potom natoľko frustrovaní, že sa začnú prikláňať k antisystémovým, často extrémistickým riešeniam a prestanú uvažovať racionálne. Na rozdiel od krajín, kde o slobodných tajných voľbách s pluralitnými možnosťami môžu iba snívať, máme jedinečnú možnosť každých 4 alebo 5 rokov odvoliť a vyjadriť svoj názor. Máme právo rozhodnúť sa komu budeme dôverovať s našim hlasom a kandidáti to vedia, musia sa preto správať tak, aby si ten hlas zaslúžili, pretože inak vyhrá niekto iný. Ľahko sa môžeme rozhodnúť, či sa niekto správa populisticky alebo hovorí fakty, dokonca si to už môžeme aj jednoducho overiť (s týmto nám pomáha napríklad aj portál demagog.sk).

Nedávate hlas politikovi iba za to, že vám rozdával v rámci predvolebnej kampane kávu, koláče alebo prázdne, populistické sľuby. Dávate hlas človeku, ktorý nasledujúce volebné obdobie Vás bude reprezentovať ako vo vnútri krajiny, tak aj v zahraničí a svojím rozhodovaním bude zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov

Poďme preto voliť a voľme zodpovedne!

110. zbor Bratislava, člen tímu #MEMSLOVENSKO
ZDIEĽAŤ