Predstavujeme ocenených Skautov roka za rok 2018

  Skauting
3505
Ocenení Skauti roka 2018 počas odovzdávania ocenenia na Malom sneme v Banskej Štiavnici. Foto: Patrik Kralovič

Tento víkend prebiehal v Banskej Štiavnici Malý snem Slovenského skautingu. Náčelníctvo Slovenského skautingu sa stretlo so zástupcami oblastí, aby spoločne zhodnotili plnenie rozpočtu v roku 2018, schválili regranting pre zbory za rok 2018 a neposlednom rade rozpočet na rok 2019.

Stretnutie však nebolo len o rozpočtoch. Súčasťou sobotňajšieho programu bolo aj ocenenie Skautov roka za rok 2018. V kategórii radkyňa bola ocenená Alžbeta Golianová zo 106. zboru Akataleptik z Detvy, v kategórii radca Matej Farský zo 47. zboru z Bratislavy, v kategórii vodkyňa Zuzana Hrabčáková zo 112. zboru Prameň z Prešova – Sekčova a v kategórii vodca Michal Černý z 91. zboru z Bratislavy.

Na fotografii zľava: Peter Linek – Náčelník Slovenského skautingu, Alžbeta Golianová – Radkyňa roka 2018, Michal Novák – preberá ocenenie za Zuzanu Hrabčákovú, Filip Košťál – preberá ocenenie za Mateja Farského, Michal Černý – Vodca roka 2018, Juraj Baláž – Predseda Rady pre rozvoj a komunikáciu Slovenského skautingu.
Foto: Michal Macák

Oceneným gratulujeme!

Na fotografii zľava: Peter Linek – Náčelník Slovenského skautingu, Štefan Dudák, Lucia Parcová Šálková, Juraj Baláž – Predseda Rady pre rozvoj a komunikáciu Slovenského skautingu. Foto: Patrik Kralovič

Vyznamenania Služba skautingu 3.stupňa si prevzali Štefan Dudák zo 45. zboru Posledného spojenectva z Veľkého Zálužia a Lucia Parcová Šálková  z 10. zboru z Trstenej.

Vyznamenaným blahoželáme!