Nauč sa hospodáriť so Zlatým životom

  Program, Skauting
2589

Skautská výzva Modrý život a rangerská výzva Zelený život sa tešia veľkej obľube. Učenie sa pravidelným návykom pre blaho svojho života a našej planéty má často reálne a viditeľné výsledky. Sériu „životov“ uzatvárame treťou, roverskou výzvou s názvom Zlatý život. Tá sa venuje často odsudzovanej, no v skutočnosti dôležitej téme nášho sveta – peniazom.

Zlatý život je výzva pre roverskú vekovú kategóriu (19 – 24 rokov), ktorá je zameraná na šetrné a uvedomelé zaobchádzanie s financiami a učenie sa návykom v tejto oblasti. Roveri sa už vo svojom veku stretávajú s vlastnými financiami častejšie ako predtým, preto je potrebné, aby sa s nimi naučili správne narábať. Výzva sa sústreďuje najmä na šetrenie, porozumenie finančnej oblasti, no taktiež na dobročinnosť ako schopnosť podeliť sa so svojím majetkom.

Podmienky Zlatého života

60 dní sa snaž žiť čo najlepšie podľa siedmich pravidiel Zlatého života. Za tento čas nebudeš mať viac ako 60 bielych políčok.

Táto výzva je náročná na plnenie, čo sa týka času i prípravy, preto je určená najmä pre roverskú vekovú kategóriu (19 – 24 rokov). Začni aj ty žiť Zlatý život a každý deň sa snaž splniť všetkých sedem predsavzatí. Priprav si alebo si stiahni tabuľku na celý mesiac a každý deň večer si vyfarbi zlatou (žltou) farbou políčka, ktoré si za tento deň splnil. Snaž sa stále zlepšovať, aby si mal čím viac políčok v tabuľke zlatých. Ak splníš podmienky výzvy, prijmi predsavzatie – každý štvrtok budeš opäť plniť Zlatý život, aby si sa udržal v „zlatej kondícii“ i naďalej.

Sedem pravidiel Zlatého života

 1. Sporenie – Každý deň si odložíš aspoň 1 €. Na začiatku výzvy si stanovíš, ako ich použiješ.
 2. Denník – Vedieš si finančný denník s minimálne nasledujúcimi položkami, ktoré si denne zapisuješ:
 • jedlo
 • domácnosť
 • zábava/voľný čas
 • pracovné/školské výdavky

Využiť tu môžeš aj mobilné aplikácie.

 1. Finančný génius – Každý deň si prečítaš článok z oblasti financií alebo sa naučíš aspoň jeden nový pojem z témy financií.
 2. Nákupný lístok – Pred každým nákupom si pripravíš zoznam, ktorého sa budeš snažiť držať.
 3. Podnikateľ – Za každý deň výzvy zarobíš aspoň 1 € nad rámec svojich bežných príjmov (dokopy 60 €, môžeš aj nárazovejšie).
 4. Železná rezerva – Každý deň máš v peňaženke minimálne 10 € v hotovosti, ktoré použiješ len v nevyhnutnom prípade. Keď peniaze použiješ, čo najskôr ich aj doplníš.
 5. Dobročinnosť – Každý deň darujem ľuďom alebo projektu, ktorí to potrebujú, dobročinný príspevok v hodnote aspoň 0,5 € (dokopy 30 €, môže byť nárazovejšie, maximálne však naraz 5 €). Príspevok je možné darovať akoukoľvek formou (aj materiálnou, jedlom,…).

Stiahni si tabuľku

Môžeš tiež zvýšiť povedomie o tejto výzve zdieľaním na Facebooku. Ktovie, možno aj vďaka tvojmu príkladu sa niekto ďalší podujme túto výzvu plniť. Peniaze nespravia tvoj život automaticky šťastnejším, avšak vďaka zodpovednej práci s nimi sa vieš mnohým problémom vyhnúť.

Nezabudni tiež na druhú roverskú výzvu – Kvapku krvi, vďaka ktorej môžeš zachrániť životy formou darovania krvi.