Začali sme písať príbeh Skautského inštitútu na Slovensku

  Skauting
1537

Skautský inštitút je idea prepájajúca skautov so spoločnosťou a vytvárajúca most cez ktorý do skautingu môžu prúdiť nové trendy, odbornosť a do spoločnosti naše hodnoty vychádzajúce z kolektívnej pamäte organizácie. Aby takýto most mohol stáť, tak je nutné postaviť piliere, ktoré sú základom pre úspešný projekt. O stavaní a definovaní pilierov bolo prvé stretnutie Skautského inštitútu.

Na úvod stretnutia sme si pozreli pozdrav brata Šípka zakladateľa a riaditeľa Skautského inštitútu v Českej republika.

Miloš Říha – Šípek zdraví Bratislavu

Posledné dva roky sa uskutočnilo niekoľko menších či väčších stretnutí venujúcich sa myšlienke založenia Skautského inštitútu na Slovensku. Na každom so stretnutí sme sa zhodli, že Slovenský skauting potrebuje neformálny priestor na diskusie o smerovaní organizácie a zároveň inštitúciu, ktorá by vedela flexibilnejšie reagovať na dianie v spoločnosti. Slovo dalo slovu a v jednom momente sme sa rozhodli, že musíme projekt spustiť a pripraviť prvé oficiálne stretnutie, za účelom založenia Skautského inštitútu.

„Dňom D“ sa stal 4. október a vo večerných hodinách sa stretlo prvých 15 nadšencov, ktorí diskutovali o tematickom obsahu troch základných pilierov – trendy, pamäť a odbornosť. Okrem týchto troch okruhov sme skúsili definovať očakávania realizačného tímu a prípadných účastníkov prednášok, či worshopov.

Čo bude ďalej?

Výstupom zo stretnutia boli témy pretavené do konkrétnych cieľov pilierov na jeden kalendárny rok. Na prelome októbra a novembra sa uskutoční ešte jedno plánovacie stretnutie na ktorom témy a ciele pretavíme do kalendára podujatí na rok 2019 a začneme s prípravou. O ďalších možnostiach zapojenia sa budeme ešte informovať cez skautské kanály.