Ukonči štúdium na vysokej škole záverečnou prácou v skautskom duchu!

  Skauting
1069

Si tretiak alebo piatak na vysokej škole? Študuješ odbor, v ktorom môžeš ako bakalársku/diplomovú prácu robiť štúdiu? Nemáš ešte tému na svoju záverečnú prácu? Potom hľadáme práve teba!

Rada pre rozvoj a komunikáciu vypisuje témy záverečných prác, ktorými by si vedel prispieť k rozvoju celého Slovenského skautingu (ďalej ako SLSK).

Témy

1. Situačná analýza SLSK – východisková situácia v oblasti komunikácie s internou a externou verejnosťou
2. Analýza cieľovej skupiny – definovanie a pochopenie cieľovej skupiny, náčrt komunikačnej stratégie pre jednotlivé skupiny
3. Analýza voľnočasových aktivít detí a mládeže na Slovensku – ponuka voľnočasových aktivít pre deti a mládež na Slovensku a ich programovú ponuka
4. Fluktuácia členskej základne – SLSK má zanalyzované objektívne príčiny fluktuácie členov a dobrovoľníkov
5. Vytvorenie e-learningového prostredia (napr. voľne dostupný moodle, iná platforma) pre vybrané kurzy a zvyšovanie kvalifikácie (Základný kurz, vybrané čiastkové témy)
6. Analýza narábania s osobnými údajmi v SLSK – GDPR a Slovenský skauting
7. Monitorovanie a vplyv nadobudnutých zručností a schopností v prostredí SLSK na uplatniteľnosť jednotlivca na trhu práce.
8. Špecifiká vzdelávania a prípravy vedúcich menších i väčších skupín v SLSK. (samostatne alebo ako porovnanie s inou organizáciou, ktorá si tiež školí svojich lídrov/vedúcich).
9. Využitie úspešných zahraničných metodík v Slovenskom skautingu

Ak ťa niektorá z tém zaujala, a chcel/chcela by si sa do nich pustiť, ozvi sa nám na rozvoj@skauting.sk.

Tajomníčka Zahraničnej rady Slovenského skautingu
ZDIEĽAŤ