Skautská hymna ráno alebo večer? Pomôžu Ceremoniály v Slovenskom skautingu

  Skauting
2422

Pravdepodobne každý z nás už navštívil tábor iného zboru, či už to bol zbor hneď vedľa nášho mesta, alebo na opačnom konci Slovenska. Možno ste sa aj zúčastnili ranného či večerného táborového nástupu, dokonca aj zapálenia večerného Snemového ohňa. Snemového? Snáď Štvornásobného ohňa lesnej múdrosti! Či Dakotského kríža vetrov? Alebo to bol len obyčajný slávnostný táborák? Nech už je odpoveď akákoľvek, je zrejmé, že robíme rovnaké veci, avšak každý trochu inak.

Aj z dôvodu odlišností vo zvykoch, ako aj z dôvodu používanej rôznej terminológie, prišla na svet metodika s názvom Ceremoniály v Slovenskom skautingu. Niekoľko desiatok strán je výsledkom mojej inštruktorskej činnosti a majú za úlohu objasňovať či ponúkať spôsoby vykonávania vybraných obradov a rituálov. Metodika bola vyskladaná zo skautských aj neskautských podkladov, z minulých i súčasných, z tipov a pripomienok mnohých skautských vodcov a inštruktorov.

Metodika pozostáva zo siedmych kapitol, pričom tá úvodná rozoberá význam slov ceremoniál, obrad a rituál. Veď často sa v tom sami zamotávame. Druhá kapitola sa venuje významu rituálu v skautingu, problematike duchovna v našej organizácii. Zvyšné kapitoly sa venujú tým najvýznamnejším a najdôležitejším skautským rituálom – Táborový nástup, Slávnostný oheň, Prechodový rituál, Skautský sľub a Poďakovanie za jedlo. V úvode každej kapitoly je stručný opis toho, čomu sa venuje, z historického aj spoločenského pohľadu.

V kapitole Táborový nástup sa síce nedozviete striktnú odpoveď na otázku, kedy sa spieva ktorá hymna, avšak kapitola obsahuje kompletný opis, kroky a zásady nástupov vhodné najmä pre novovzniknuté zbory. No aj zbory s dlhou tradíciou a nezlomnou vierou v správnosti ich nástupov v nej možno nájdu odpovede na niektoré otázky.

Po prečítaní kapitoly Slávnostný oheň sa vám mnohé veci ozrejmia. Neznamená to, že máte svoje názvy ohňov či postupy hneď meniť. Je však dôležité, aby ste vedeli, prečo ten oheň nazývate tak alebo onak, prečo máte všetky tie ohníky vedľa a prečo vyslovujete tajomné slová o pravde, kráse, sile a láske.

Jednotlivým vekovým kategóriám sa venuje Prechodový rituál. Je jedným z najdôležitejších, ale veľmi podceňovaných rituálov. Mnohé oddiely ho vôbec nevyužívajú alebo sa stali len formalitou. Práve tento rituál má veľký význam na uvedomenie si svojho osobného napredovania i dosiahnutia ďalšieho obdobia osobného a skautského života.

Kapitola Skautský sľub sa dotýka každého jedného skauta a je najvýznamnejším typom rituálu spomedzi všetkých skautských. V metodike nájdete stručný rozbor tohto rituálu, jeho dôležitosť a význam, ale aj tipy, na čo sa v ňom zamerať, ako ho správne robiť a najmä čomu sa vyvarovať.

Kapitola Poďakovanie za jedlo obsahuje zozbierané a už zaužívané formy poďakovania za jedlo z rôznych kútov Slovenska. Majú formu modlitby alebo všeobecného poďakovania a sú využiteľné pre rôznorodé duchovné spektrum skautov.

Metodika je aktuálne hotová, avšak do budúcnosti je otvorená vašim tipom, pripomienkam, prípadne ďalším kapitolám, ktoré považujete za dôležité a môžu sa raz stať súčasťou tejto metodiky. Verím, že už v tomto znení vám bude nápomocná a jej obsah si osvojíte aj vo vašom skautskom živote.

Metodickú príručku Ceremoniály v Slovenskom skautingu si môžete stiahnuť na tejto adrese.

Vladislav Kakody – Láďo

Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ