Všetko čo potrebuješ vedieť o Dni zamyslenia 2018

  Skauting
2101

V roku 1926 počas diania 4. svetovej konferencie WAGGGS v USA prišiel v rámci rokovania na stôl nápad, či by skautky nemali mať „svoj deň“, kedy by mohli spoločne na celom svete vyjadriť príslušnosť ku skautskému hnutiu. Delegátky sa zhodli, že prvé celosvetové oslavy sa uskutočnia 22. februára, v deň spoločných narodenín lorda Baden-Powella, zakladateľa Skautského hnutia a jeho ženy Olave, svetovej náčelníčky skautiek. Tak sa začala tradícia a  Deň zamyslenia bol na svete.

O 6 rokov neskôr, na 7. svetovej konferencii WAGGGS v Poľsku (vtedy sa ešte konali konferencie každé 2 roky), predstúpila delegátka za Belgicko s nápadom, že keďže narodeniny sa spájajú s obdarovávaním, mohli by skautky preukázať svoju vďačnosť, priateľstvo a štedrosť dobrovoľným príspevkom. Ako odpoveď na túto výzvu napísala Olave Baden-Powell list všetkým skautkám, aby darovali jednu penny. Tak vznikol Fond Dňa zamyslenia, ktorý slúži na podporu a rozvoj dievčenského skautingu tam, kde to je najviac potrebné. V roku 1933 bolo vyzbieraných 520 libier, čiže 52.000 penny.

Ako ho oslavujeme dnes?

Deň zamyslenia ostáva jedným z najdôležitejších dní skautského kalendára dievčat. WAGGGS pripravuje každý rok nový balíček aktivít, zameraných na tému, ktorá upozorňuje na najväčšie problémy dnešného sveta a pobáda svojich členov, aby nad nimi začali premýšľať a vyvinuli iniciatívu, ktorá pomôže k ich riešeniu. Témou minulých ročníkov boli napríklad chudoba, rodová nerovnosť, environmentálne problémy alebo nedostupnosť vzdelania.

Nápady na oslavy

Spôsobov, ako sa zapojiť do Dňa zamyslenia je viacero.

 • Plniť s družinou aktivity a hrať hry, ktoré prichystalo WAGGGS.
 • Skontaktovať sa so skautkami zo zahraničia, vymeniť si nápady.
 • Natočiť video-pozdrav pre inú družinu (či už slovenskú alebo zahraničnú).
 • Poslať inej družine vlastne vyrobený darček.
 • Zorganizovať oslavu Dňa zamyslenia v klubovni.

Čo pripravilo WAGGGS?

Najbližší ročník sa bude niesť v téme „Vplývaj!“. Čo si pod tým máme predstaviť? Všetko, čo ako skauti robíme, má vplyv na našich členov a na ľudí okolo nás. Vplývame na životné prostredie, keď si vystaviame pri klubovni kompostovisko, vplývame na komunitu, keď prinesieme Betlehemské svetlo do domova dôchodcov a vplývame na všetkých mladých ľudí, ktorým vštepujeme naše skautské princípy. Vymenovávať by sme mohli veľmi dlho a stále by sme si dokázali spomenúť na niečo ďalšie, čo svojimi skautskými aktivitami ovplyvňujeme. Je na čase, aby sme si toto všetko uvedomili. Aby sme mysleli na to, akým sme pre svoje okolie vzorom.

Plnením aktivít, ktoré nám ponúka tento rok WAGGGS, budeme postupne skladať mozaiku. Tá pozostáva zo 4 častí:  plameň, dve hviezdy, kompas a listy trojlístka, pričom každá z nich obsahuje určitý druh aktivít, ktoré je nutné splniť. Úlohou tvojej družiny je vybrať si jednu z ponúkaných aktivít a splniť si ju. Za jednotlivými kúskami mozaiky sa ukrýva rôzna symbolika. Poďme si ju teda predstaviť:

Plameň

Plameň ako iskra, ktorá nás inšpiruje a motivuje k vykonávaniu zmien. Obsahuje aktivity, ktoré nám pomôžu porozumieť, čo heslo „Vplývaj!“ znamená pre nás samých, našich priateľov a pre Slovenský skauting.

Dve hviezdy

Dve hviezdy, ktoré jasne žiaria, a symbolizujú silu a vedomosti, ktorú potrebujeme. Keďže priniesť pozitívnu zmenu a mať zmysluplný vplyv vyžaduje určité schopnosti a pomoc, tieto aktivity nám pomôžu natrénovať si potrebné zručnosti.

Kompas

Kompas, ktorý nám ukazuje smer, aby sme vedeli konať. Je načase začať plánovať zmenu, ktorú by sme v našej komunite chceli uskutočniť a mohli ju pridať do mozaiky Dňa zamyslenia. Aktivity, nachádzajúce sa v Kompase, nás bližšie oboznámia s SDG, globálnymi aktivitami WAGGGS a tým nám pomôžu implementovať a zaznamenať zmenu, ktorú sa chystáme vytvoriť.

Listy trojlístka

Listy trojlístka, ktoré udávajú tvar, aby sme si vedeli zaznačiť náš vplyv. Okrem toho, že si budeme priebežne fotiť, nahrávať alebo inak zaznamenávať náš postup plnenia aktivít, v poslednej časti pôjde o to, aby sme zanechali hmatateľnú zmenu v našej komunite.

Viete, čo vznikne, keď spojíme všetky časti mozaiky? Sú  vám tieto tvary povedomé? Keď ich správne usporiadame, dostaneme symbol svetovej organizácie WAGGGS a kúsky mozaiky predstavujú malé zmeny, ktoré ako jednotlivci robíme. Keď sa na tieto zmeny pozrieme ako na jeden veľký celok, uvidíme, aký veľký vplyv vieme mať na tento svet.

Ako sa môžeme zapojiť?

Stačí splniť tieto tri jednoduché kroky:

 • Choď von!
  • Vykonávaj aktivity mimo svojej klubovne. Či už v jej okolí, v lese alebo v parku, kdekoľvek ti napadne, hlavne, aby ťa mali šancu vidieť aj ostatní.
 • Vplývaj!
  • Porozumej, ako môžeš aj ty prinášať pozitívne zmeny. Splň jednu aktivitu z každej zo 4 kategórií, ktoré nájdeš v príručke od WAGGGS.
 • Všetko si zaznamenaj!
  • Odfoť, čo ste s družinou robili, pošli nám to na: international@skauting.sk alebo zdieľaj na sociálnych sieťach s hashtagom #WTD2018 a #DenZamyslenia.

Čo za to?

Okrem dobrého pocitu, že sme pomohli svojej komunite, okrem ďalšieho dobrého pocitu, že sme sa pridali k 10 miliónom skautov a skautiek na celom svete, ktoré si už výzvu plnia získa každý z nás, ktorý vyskladá celú WAGGGS mozaiku, superskú nášivku!

Kto sa môže zapojiť?

Celý čas sa rozprávame o WAGGGSe, avšak do Dňa zamyslenia sa môžu zapojiť aj chlapci. Úlohy, ktoré sú pripravené, sú univerzálne a určené pre každého. Bez ohľadu na pohlavie, vek alebo krajinu, z ktorej pochádzame. Stačí presvedčiť svoju družinu, aby sa do plnenia úloh pustila.

Kedy plniť úlohy?

Odporúčané je plniť si úlohy počas februára a priamo na Deň zamyslenia urobiť oslavy s odovzdaním nášiviek. Ak to náhodou nestihnete, nemusíte byť smutní. Všetky aktivity sú zostavené tak, aby sa dali plniť počas celého roku, či už na družinovke alebo výlete.

Ako sa k balíčku aktivít dostanem?

Balíček bude možné stiahnuť si na www.skaut.sk už o pár dní.

Tajomníčka Zahraničnej rady Slovenského skautingu
ZDIEĽAŤ