Poznáš budúcich Skautov roka? Nominuj!

  Skauting
2309

Je veľmi dôležité oceniť ľudí, ktorí si to zaslúžia. A to nielen tých, čo zachránia život či zabránia veľkým škodám. Rovnako dôležité je oceniť aj ľudí, ktorí sa vo svojom voľnom čase venujú iným, sú im kamarátmi, priateľmi, učiteľmi a mnohokrát staršími sestrami či bratmi. Ukazujú smer a sú vzorom. Je tu možnosť, aby ste sa takýmto ľuďom poďakovali nielen osobne, ale aj verejne. Navrhnite ich na ocenenie SKAUT ROKA.

SKAUT ROKA je ocenenie, ktoré vzniklo pri príležitosti storočnice skautingu na Slovensku a zároveň ako reakcia na otázky skautov a skautiek, či sa neplánuje vznik takejto formy poďakovania. SKAUT ROKA za rok 2017 sa bude udeľovať v štyroch kategóriách: vodkyňa, vodca, radkyňa a radca. O udelení tohto ocenenia rozhodnú hlasovaním členovia Náčelníctva SLSK, vodcovia oblastí a riaditeľ Ústredia SLSK.

Nominačné kritériá

Kategórie vodkyňa a vodca

Do kategórií vodkyňa a vodca môžu byť nominovaní len skauti a skautky, ktorí majú vodcovský dekrét a minimálne dva roky pôsobia na pozícii oddielový vodca, zborový vodca alebo oblastný vodca.

Kategórie radkyňa a radca

Do kategórií radkyňa a radca môžu byť nominovaní len skauti a skautky, ktorí majú absolvovaný radcovský kurz a pôsobia na pozícii radca družiny.

Na SKAUTA ROKA môžeš nominovať svojho favorita vyplnením formulára nasledovne

  1. Uvedieš svoju emailovú adresu, na ktorú ti bude v prípade záujmu odoslaná kópia tvojej nominácie
  2. Vyplníš informácie o tebe. V prípade, že nominujete viacerí, vyplň svoje kontaktné údaje a do Poznámky vypíš mená všetkých nominujúcich, prípadne kolektív (napr. oddielová rada Modrých Púpav)
  3. Uveď základné informácie o nominovanom a kategóriu, v ktorej ho/ju nominuješ.
  4. Nasleduje najdôležitejšia časť – tou je zdôvodnenie, prečo by sa práve tvoj kandidát mal stať SKAUTOM ROKA 2017. Formu, akou toto zdôvodnenie napíšeš, aké bude dlhé, čo v ňom bude po obsahovej stránke – nechávame na tebe.

Za rok 2017 bude ocenenie SKAUT ROKA udelené jednej vodkyni, jednému vodcovi, jednej radkyni a jednému radcovi. Mená nominovaných nebudú zverejnené. Skautská verejnosť sa mená víťazov ankety SKAUT ROKA 2017 dozvie 22.2.2018.

Vaše návrhy posielajte na rozvoj@skauting.sk do 31.1.2018. Na rovnakú adresu, prosím, adresujte aj akékoľvek otázky ohľadne ankety SKAUT ROKA.

Víťazi oboch kategórií budú odmenení špeciálnou nášivkou, certifikátom a cenou. Ocenenie SKAUT ROKA je možné získať iba raz v živote.

Ďakujeme a tešíme sa na Vaše návrhy.

Tajomníčka Zahraničnej rady Slovenského skautingu
ZDIEĽAŤ