Predstavujeme tretiu hodnosť – vodca

  Skauting
2267

Pokračujeme s predstavovaním nového vzdelávacieho systému.  Prvý článok nájdete tu, druhý, o hodnosti radca, zase tu a tretí, ktorí predstavuje hodnosť líder tu.

Hodnosť vodca môže člen SLSK získať po úspešnom zložení vodcovských skúšok, na tie sa môže dostať dvoma spôsobmi.

Vodcovská lesná škola

Odporúčaným spôsobom, ako sa stať vodcom, je absolvovať vodcovskú lesnú školu (VLŠ). Sú organizované národnými vzdelávacími tímami a v tomto roku fungujú 3: SELŠ, SafariPlanéta.

Podmienky účasti na VLŠ

 • vek 18+
 • splnený Nováčik, 2 skautské odborky a 1 skautská výzva
 • zložený skautský sľub
 • udelená hodnosť radca alebo líder
 • odporúčanie zborového vodcu, oblastného vodcu alebo oblastného inštruktora
 • čistý výpis z registra trestov k nahliadnutiu.

Po úspešnom absolvovaní VLŠ získa účastník potvrdenie, ktoré mu vydá realizačný tím. Na to, aby sa mohol zúčastniť skúšok, okrem potvrdenia, potrebuje ešte

 • ukončenú vodcovskú činnosť , ktorú mu schváli tím VLŠ
 • absolvovaný minimálne 8-hodinový kurz 1. pomoci s oficiálnym certifikátom

Priamo na skúšky

Druhou cestou k vodcovskému dekrétu je priamo sa prihlásiť na vodcovské skúšky, potrebné je splniť nasledujúce podmienky:

 • vek 25+
 • 2 roky aktívnej činnosti vo funkcii vedúci oddielu alebo zboru
 • splnený Nováčik, 2 skautské odborky a 1 skautská výzva
 • zložený skautský sľub
 • udelená hodnosť radca alebo líder
 • odporúčanie zborového vodcu, oblastného vodcu alebo oblastného inštruktora
 • čistý výpis z registra trestov k nahliadnutiu
 • ukončená vodcovská činnosť, ktorú schvaľuje inštruktor SLSK
 • absolvovaný minimálne 8-hodinový kurz 1. pomoci s oficiálnym certifikátom
 • potvrdenie o vyššie uvedených skutočnostiach od inštruktora SLSK

Vodcovské skúšky

prebiehajú formou rozhovoru pred komisiou a pozostávajú z:

 • 1 otázky z nosných tém
 • 2 otázok z ostatných tém
 • modelovej situácie

Na úspešné zloženie je nutné vyhovieť z 1 otázky z nosných tém + z 2 otázok z ostatných tém alebo z 1 otázky z ostatných tém a modelovej situácie.

Úspešný absolvent vodcovskej skúšky získa:

 • vodcovský dekrét
 • právo nosiť šedú vodcovskú šatku a vodcovskú nášivku (típí) na cípe šedej vodcovskej šatky

V prípade otázok k hodnosti vodca alebo novému vzdelávaciemu systému sa neváhajte obrátiť na Radu pre vzdelávanie (vzdelavanie@skauting.sk).