Všetko čo potrebujete vedieť o hodnosti radcu

  Skauting
2759

Prinášame vám článok číslo 2 z edície 4 hodnosti v Slovenskom skautingu. Prvý si môžete prečítať tu. Hodnosť radca môže člen Slovenského skautingu získať po úspešnom zložení radcovských skúšok, na tie sa môže dostať dvoma spôsobmi.

Prvý z nich je, že sa zúčastní radcovského kurzu organizovaného oblasťou alebo národnou úrovňou. Zborové radcovské kurzy už nie je možné organizovať, RFko a iné motivačné akcie nenahrádzajú radcovský kurz.

Podmienky účasti na radcovskom kurze

 • vek 14+
 • splnený Nováčik
 • zložený skautský sľub
 • odporúčanie oddielového vodcu

Po úspešnom absolvovaní kurzu získa účastník potvrdenie, ktoré mu vydá realizačný tím radcovského kurzu. Na to, aby sa mohol zúčastniť skúšok, okrem potvrdenia, potrebuje ešte

 • ukončenú radcovskú činnosť (realizácia troch družinoviek), ktorú mu schváli tím radcovského kurzu
 • splnenú odborku Prvá pomoc, zelený stupeň alebo absolvovaný minimálne 8-hodinový kurz 1. Pomoci

Druhý spôsob, ako získať hodnosť radca je priamo sa prihlásiť na radcovské skúšky, potrebné je splniť nasledujúce podmienky

 • vek 16+
 • funkcia radcu družiny alebo zástupcu radcu 2 roky, alebo absolvovanie základného kurzu
 • splnený Nováčik
 • zložený skautský sľub
 • odporúčanie oddielového alebo zborového vodcu
 • ukončená radcovská činnosť (realizácia troch družinoviek), ktorú schvaľuje oddielový vodca, oblastný inštruktor alebo iný inštruktor
 • splnená odborka Prvá pomoc, zelený stupeň alebo absolvovaný minimálne 8-hodinový kurz 1. pomoci
 • potvrdenie o vyššie uvedených skutočnostiach od oddielového vodcu, oblastného inštruktora alebo iného inštruktora

Samotné radcovské skúšky prebiehajú formou rozhovoru pred komisiou a pozostávajú z:

 • 1 otázky z nosných tém
 • 2 otázok z ostatných tém
 • modelovej situácie

Na úspešné zloženie je nutné vyhovieť z 1 otázky z nosných tém + z 2 otázok z ostatných tém alebo z 1 otázky z ostatných tém a modelovej situácie.

Absolvent radcovskej skúšky získa

 • radcovský dekrét
 • právo nosiť radcovskú nášivku (smrek) na cípe šatky svojej vekovej kategórie

V prípade otázok k hodnosti radca sa neváhajte obrátiť na Radu pre vzdelávanie (vzdelavanie@skauting.sk).