Vzdelávame naplno

  Skauting
1156

Počas prvého polroka 2017 sa nám so vzdelávacími akciami roztrhlo vrece. V plnom prúde máme 2 vodcovské lesné školy, 3 líderské rangerské školy a zopár oblastných radcovských kurzov. Uskutočnilo sa aj viacero voľných vzdelávacích modulov.

Ochutnávku z toho, ako to na našich kurzoch vyzerá nájdete na fotkách nižšie. Nezabudnite sa aj vy tento rok zúčastniť niektorého zo skautských kurzov.

Vodcovské lesné školy

Našich budúcich vodcov momentálne vzdelávame na SELŠ-ke a novej VLŠ Planéta. Svoj posledný ročník ukončila VLŠ Baobab, Safari otvorí svoje brány na jeseň.

Baobab

SELŠ

Planéta

Líderské rangerské školy

Momentálne prebiehajú všetky LRŠ-ky, ktoré máme: Equilibrium, Stromorast a aj nový Vulkán.

Equilibrium

Stromorast

Vulkán

Voľné vzdelávacie moduly

Dopĺňajú stupne vzdelávacieho systému  a sú zamerané na konkrétne vedomosti a zručnosti.

Moruša: kurz pre vodkyne dievčat

Cassiopeia: kurz pre vedúcich vĺčat a včielok

Roverský outdoorový kurz: Lavínový a lezecký kurz

SAZ: 33 hodinový kurz prvej pomoci

Foto: Vodcovské lesné školy a Líderské rangerské školy