Získajte financie na vašu bezpečnú a útulnú klubovňa

  Projekty, Skauting
1614

V klubovni vám tečie umývadlo, preto ho radšej nepoužívate, vchodové dvere zamkne len silný rover, cez rozbité okno prefukuje.

Aj takáto môže byť realita našich klubovní. Vy potrebujete peniaze na opravu, my vám ich pomôžeme získať prostredníctvom Klubu priateľov skautingu (KPS).

Ako to celé funguje?

 • Vaša klubovňa nevyhnutne potrebuje opravu a vy na ňu nemáte dostatok finančných prostriedkov.
 • Zborový vodca alebo hospodár v spolupráci so zborovou radou vyhodnotí situáciu a vyplní projektový formulár. Veľmi dôležitou časťou projektu sú fotky (fotky by mali byť na šírku, kde dlhšia strana by mala mať minimálne 1920px.), ktoré dokumentujú aktuálny stav, nebojte sa natočiť aj krátke video do 30 sekúnd (stačí na mobil).
 • Vyplnený projektový formulár zašlite na priatelia@skauting.sk do 31. 5. 2017 do polnoci.
 • Zo zaslaných projektov vyberieme tri, ktoré umiestnime na stránku skautskeprojekty.sk. Tá je prepojená s internetovým darcovským systémom DARUJME.sk.
 • Finančná zbierka bude prebiehať v čase od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017, peniaze budeme posielať priebežne.
 • Podporený projekt získa 96,1 % z vyzbieranej sumy, zvyšných 3,9 % sú náklady spojené so spracovaním platieb pre DARUJME.sk.
 • Realizácia projektu by mala prebehnúť v januári – máji 2018, ak však budete mať dostatok financií, môžete začať aj skôr. Počas realizácie projektu budeme vašich darcov informovať o tom, čo sa vám už podarilo zrealizovať a tým motivovať ďalších, aby vás podporili.
 • Celý projekt uzavrieme a vyhodnotíme najneskôr 15. 6. 2018.

Dôležité termíny

 • Uzávierka projektu: 31. 5. 2017 polnoc
 • Vyhlásenie výsledkov: do 7. 6. 2017
 • Finančná zbierka: od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017
 • Realizácia projektu: od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2018
 • Vyhodnotenie projektu: 15. 6. 2018

V prípade otázok a nejasností napíšte na priatelia@skauting.sk.

Tešíme sa na vaše projekty.