Predstavujeme vám Skautov roka 2016

  Skauting
3837

Raz ročne udeľujeme ocenenia Skaut roka.  Oceňujeme takto ľudí, ktorí sa nezištne venujú iným, ukazujú im ten správny smer a sú pre nich vzorom. Často mladším venujú množstvo času, energie a úsilia a za to im patrí naše ĎAKUJEME.

Ocenenie SKAUT ROKA sa udeľuje v štyroch kategóriách: vodkyňa, vodca, radkyňa a radca. O udelení tohto ocenenia na základe nominácií rozhodujú hlasovaním členovia Náčelníctva SLSK, vodcovia oblastí a riaditeľ Ústredia SLSK.

Odovzdávanie ocenení SKAUT ROKA v Banskej Štiavnici počas Malého snemu. Zľava: Eva Siklienková, Lukáš Hospodár, Peter Linek (Náčelník Slovenského skautingu) a Nina Dillingerová.

Štyria noví Skauti roka za rok 2016 sú už známi. Každému z nich sme položili pár otázok o živote a skautingu. Nech sa páči, predstavujeme Skautov roka 2016:

Kategória vodkyňa – Eva Siklienková – Evina
zborová vodkyňa  41. zboru T.G.Masaryka Topoľčianky

Vedela si, že si nominovaná na Skauta roka? Čo na to hovoríš?
> Vôbec som to netušila a čo na to hovorím ja nemám slov, som šťastná, dojatá a stále tomu nemôžem uveriť, že som to získala.

Ako si sa k skautovaniu dostala?
> K skautovaniu som sa dostala vďaka spolužiakovi na strednej škole (ďakujem Juraj).

Aký je Tvoj najsilnejší skautský záźitok?
> Boli to hlavne výlety a keď som mohla vidieť rozžiarené tváre detí, mladých ľudí, ktorí boli vďační, že som ich niekde zobrala a oni mohli byť tam kde by sa možno nikdy nedostali. A to bolo pre mňa vždy najviac – úsmev a radosť na detských tvárach.

Čo pre Teba skauting znamená?
> Viac ako si dokážem predstaviť. Skauting ma naučil byť lepšou, dal mi veľa kamarátstiev, zážitkov, smiechu, radosti, ale aj manžela. Ukázal mi, že život spätý s prírodou je úžasná vec a skauti na celom svete sú jedna veľká rodina.

Čo by si chcel odkázať ostatným do ich skautského života?
> Že to čo robíte, robte s láskou v srdci. Keď Vám bude ťažko spomeňte si, že to robíte hlavne pre druhých a o tom je život.

Kategória vodca – Ján Hrebeňár – Jany
oddielový vodca 8. oddielu sv. Jána Pavla II. Vrbov, 66. zbor Eduarda Korponaya Nižné Ružbachy

Charakterizuj sa prosím 3 slovami.
> Pokojný, priateľský, nápomocný.

Čo pre Teba znamená získanie tohto ocenenia?
> Je to pre mňa povzbudením pracovať v skautingu naďalej a ešte viac svedomitejšie.

Aký je Tvoj najsilnejší skautský zážitok?
> Najsilnejších je viac, ale jeden z naj  je asi prvý tábor, kedy som ešte ako účastník prvýkrát zažil skautskú atmosféru a „divokosť“ skautského tábora.

Kto Ti najviac pomohol na Tvojej skautskej ceste?
> Myslím, že zborový vodca Andy pritiahol a ukázal príklad, ale aj súrodenci, sme sa navzájom ťahali a motivovali – také to zdravé súrodenecké súperenie

Aké máš skautské plány do budúcna?
> Venovať sa skautingu kým sa to ešte bude dať, najmä v oddiele, zbore a aj v LRŠ Equilibrium.

Kategória radkyňa – Nina Dillingerová
radkyňa družiny Kosatky , 2.oddiel skautiek Čunkšipi čokan, 80.zbor Piešťany

Čo pre Teba znamená získanie tohto ocenenia?
> Že si niekto veľmi  všímavý všimol moju snahu o to, robiť dobrú radkyňu mojim drobcom, možno prácu v oddiele alebo zmes týchto dvoch faktorov. Ale taktiež to pre mňa znamená, že odteraz budem musieť naozaj veci robiť na 120% aby som dokonale spĺňala popis na diplome. 😀

Aký je Tvoj najsilnejší skautský zážitok?
> Mrzí ma to, ale asi by som nevedela vybrať jeden bez toho, aby som nemala pocit, že som ukrivdila inému, takže ich musím spomenúť niekoľko, ktoré sa mi dostali od kožu a často na ne spomínam. Bol to napríklad rozhovor s vodkyňou pred sľubom, výlet s družinou v Tatrách, Jamboree, Soaré, RFko, prvá stráž…

Čo pre Teba skauting znamená?
> Postupom času som zistila, že pre mňa znamená časť mňa, na ktorú som hrdá a ktorá by mi veľmi chýbala, keby som o ňu prišla.

Aké máš skautské plány do budúcna?
> Taký Orlí skaut mi chýba na košeli…

Čo by si chcel odkázať ostatným do ich skautského života?
> V živote prechádzate rôznymi obdobiami a nie vždy je všetko v skautskom živote tak ružové ako sa na prvý pohľad zdá, ale treba vytrvať, lebo veci sú len také aké si ich sami spravíme.

Kategória radca – Lukáš Hospodár – Solo
radca družiny Mečúne, 1. oddiel sládkovej limonády, 23. zbor Nitrava

Charakterizuj sa prosím 3 slovami.
> Cieľavedomý, svojrázny, prajný.

Čo Ťa baví mimo skautingu?
> Cestovanie. Milujem spoznávanie nových miest a vecí a skauting mi k tomu vie veľakrát dopomôcť.

Ako si sa k skautovaniu dostal?
> Priviedol ma k nemu bývalý kamarát- spolužiak, bolo to na hodine telesnej- deviaty ročník ZŠ, pondelok po Vianočných prázdninách , necvičili sme a rozprávali sme sa. Zavolal ma, nech vyskúšam aspoň jednu družinovku, že je to sranda. Kedže sme boli trieda skautov, tak som neváhal a pridal sa. Síce sa  už stretávame iba sporadicky, ale do teraz som mu za to vdačný, že ma zavolal.

Kto Ti najviac pomohol na Tvojej skautskej ceste?
> To je ťažko povedať, bolo to viac ľudí, ale najmä môj radca – Drino, ktorý ma vždy vo všetkom podporuje,  vodkyňa- Škorica, od ktorej mám väčšinu akčných nápadov. Moja milovaná družina – Kutáče, ktorej som členom a som na to hrdý a  v neposlednom rade moja družina Mečúne, kvôli ktorej mám motiváciu sa stále zlepšovať.

Čo by si chcel odkázať ostatným do ich skautského života?
> Robte to, čo vás baví, pomôže vám to nájsť si svoju skautskú cestu a nikdy nebuďte spokojný s tým, čo ste urobili, iba vaša nespokojnosť vás môže posunúť ďalej.

K získaniu ocenenia všetkým gratulujeme!

Tajomníčka Rady pre vzdelávanie Slovenského skautingu.
ZDIEĽAŤ