Skauting v Seredi oslávil 1.rok

  Reportáž, Skauting
3001

7.10.2015: Príspevok v oddielovej skupine od súčasného vodcu, br.Yogiho hovorí o oficiálnom založení  1. oddielu skautov a skautiek Sereď.

Tomuto príspevku predchádzalo pomalé zoznamovanie sa so skautingom a úvahy o tom, či partia nadšencov v Seredi od nuly vybuduje skautský oddiel. A po tomto príspevku nasledovala lavína skautských podujatí, zážitkov, kamarátstiev a emócií.

V nedeľu, 9.10.2016, oslávil sereďský oddiel, ktorý patrí pod 80. zbor Piešťany prvý rok svojho pôsobenia. Zásluhu za to nesú dospeláci, ktorí sa na to dali. Zložili skautský sľub, stotožnili sa so skautskými ideálmi a svojím vlastným príkladom vedú deti dopredu. Za rok pôsobenia stihli skauti zo Serede absolvovať základný kurz, zúčastniť sa mnohých zborových, oblastných i národných akcií a samozrejme vyskúšať si skautský letný tábor. V súčasnosti má oddiel 45 členov, deti sú rozdelené do piatich družín, ktoré sa pravidelne stretávajú.

Oslavy výročia poňali skauti veľkolepo, nechýbala ani torta a oceňovanie aktívnych členov. Niečo z výročnej atmosféry vám prinášame na fotkách.

Skautom v Seredi prajeme, aby sa im darilo a aby skauting tešil nie len deti, ale aj dospelých činovníkov.

skaut-report-1-rok-sered-2

skaut-report-1-rok-sered-4

skaut-report-1-rok-sered-1

skaut-report-1-rok-sered-5

Pri tejto príležitosti sme výhercovi z letného čísla časopisu Skaut, Samuelovi Širokému, odovzdali jeho výhru.