Skauti dnes oslavujú – 22. február je výročím narodenia zakladateľa skautingu

  Skauting, Video
2813

22. február je deň výročia narodenia zakladateľa skautingu, Lorda Roberta Baden-Powella, rovnako aj jeho manželky Olave. Skauti po celom svete si tento deň pripomínajú pod názvom Deň sesterstva alebo Deň zamyslenia z anglického World Thinking Day.

Lord Robert Stephenson Smyth Baden-Powell lord of Gilwell, otec skautingu, sa narodil 22. februára 1857. Jeho vášeň pre cestovanie a spoznávanie nových krajín ho priviedla do britskej koloniálnej armády do ktorej vstúpil v roku 1876 a slúžil v 13. husárskom pluku v Indii. V roku 1895 plnil zvláštne úlohy v Afrike a do Indie sa vrátil roku 1897 ako veliteľ 5. jazdnej hliadky. Svoj najznámejší vojenský úspech dosiahol v Afrike v roku 1899, keď počas búrskych vojen úspešne ubránil mesto Makefing. Úspešná obrana Mafekingu bola dlho jediným pre Britov priaznivým vývojom vo vojne, a tak pútala značnú pozornosť domácej verejnosti.

Hnutie rástlo a začiatkom tridsiatich rokov 20-teho storočia už malo cez 2 milióny skautov a skautiek na celom svete. Medzičasom sa Baden-Powell oženil a jeho manželka Lady Olave sa stala celosvetovou náčelníčkou skautiek. Po dosiahnutí veku 80 rokov sa B.P. vrátil do milovanej Afriky, do Kene, kde sa usadil na pokojnej farme v Nyeri. Tu aj 8. januára 1941 zomrel a bol pochovaný. Neskôr, po smrti jeho manželky, Lady B.P., bola tu pochovaná aj ona.

skaut-bp-2