Hľadáme vzor: Nominuj skauta roka!

  Skaut roka
824

Čo je ocenenie Skaut roka?

V prvom rade je to forma poďakovania pre tých, ktorí venujú svoju energiu a voľný čas do starostlivosti o iných a vedenia svojich družín. Týmto ocenením vyjadrujeme, ako si vážime službu našich radcov a radkýň a zároveň ich môžeme tak ešte viac motivovať. Je to oblastné ocenenie a tak v každej oblasti môže byť ocenený iba jeden radca či radkyňa. Navyše toto ocenenie je o to prestížnejšie v tom, že je možné ho získať iba jedenkrát za život.

Pre koho je?

Ocenenie je určené výhradne pre radkyne a radcov, ktorí vedú svoju družinku minimálne jeden rok a majú udelenú hodnosť radca.

Za čo je?

Je to ocenenie pre takého radcu či radkyňu, ktorý je mimoriadne aktívny a sám od seba pomáha ostatným, je príkladný a obetavý, motivuje svojou aktivitou aj svoje okolie a iných nielen v rámci svojej družiny, ale motivuje aj iných radcov v oddieli do ktorého patrí. O to skôr je vhodnejšie pre tých, ktorí sa okrem svojich radcovských povinností venujú aj aktivitám na regionálnej či oblastnej úrovni. Práca na oblastnej úrovni však nie je podmienkou, ale môžeme povedať, že je takzvanými „plusovými bodmi“.

Aký je proces získania?

Je to vlastne veľmi jednoduché. Ak si myslím, že práve radca alebo radkyňa z mojej, či z nejakej inej družinky v našom oddieli/zbore/oblasti by si zaslúžil takéto ocenenie, vyplním tento online dotazník, odošlem ho a tento dotazník sa následne dostane do oblastnej rady, ktorá tieto návrhy posúdi a vyberie najvhodnejšieho kandidáta. Ten, kto toto ocenenie zo všetkých návrhov nakoniec získa, bude následne slávnostne ocenený, spolu s ďalšími Skautmi roka z ostatných oblastí.

Aké sú teda podmienky?

Navrhnúť môžem radkyňu či radcu iba zo svojej oblasti a dotyčný/dotyčná musí radcovať minimálne jeden rok. Navrhnúť môžem pravdaže aj viacerých radcov či radkyne, ktorí vedú svoje družiny minimálne jeden rok.

Dôležité termíny

Zbieranie nominácii prebieha do 17. marca 2024.
Vyhodnocovanie bude prebiehať do 15. apríla 2024.
Slávnostné odovzdanie ocenení prebehne 24. apríla 2024.

ZDIEĽAŤ