Šesť otázok novému náčelníctvu

  Rozhovor
3029

Zimné číslo časopisu Médium bolo z istej časti venované udalosti posledných a najbližších troch rokov – skautskému snemu, ktorý sa konal v polovici októbra. To, že novým náčelníkom sa stal Bill z Popradu a že Andy z Vrbova zasa pribudol medzi Strieborných vlkov ste už čítali. No v zimnom Médiu ste sa mohli dočítať o niektorých plánoch a štipke vizionárstva (staro)nových členov náčelníctva pre ktorých sme na mieru ušili otázky.

nacelnictvo2014Na čo nové sa môžu členovia SLSK tešiť v programe, čo nás čaká, či aká je vízia posunúť programovú sekciu našej organizácie?

Odpovedá Ján Mitrík – Gekon
(Programová rada)

Gándhiho výrok úplne presne vykresľuje, ako ja vidím nielen program, ale aj celý skauting na Slovensku – „My musíme byť tou zmenou, ktorú si želáme vidieť vo svete/skautingu.“

Svoju víziu programu na najbližšie 3 roky by som vložil do 3 bodov:

  1. Aby sa program SLSK mohol dotknúť každého jedného člena – potrebujeme dokončiť nové skautské stupne, výrazne rozšíriť ponuku odboriek a výziev, pomôcť mladším roverom v ich veľmi okresaných možnostiach a vytvoriť pre nich nové stupne. Viesť k roveringu! Roverom sa nikto nenarodí – rover sa formuje v pote tvaré a riadnej SLUŽBE.
  2. „Žatva je veľká, ale robotníkov málo“ – chcem otvoriť brány všetkým, ktorí sa chcú podieľať na spoločnej vízii. Aj tých, ktorí majú času na rozdávanie, ale aj tých, ktorí majú mesačne len pár hodín. Práce je viac než dosť a je to predsa náš skauting.
  3. Sme v tom všetci spolu – zatiaľ nemám schopnosť čítania myšlienok a akokoľvek sa budem snažiť, to, čo si budete v duchu myslieť, nebudem vedieť. Ak sa ti niečo páči alebo nepáči. Máš vlastný nápad alebo chceš vylepšiť existujúce – NAPÍŠ!

nacelnictvo2014Čím by sme sa mohli inšpirovať zo zahraničia, či už v programe, či vo vzdelávaní a mohli by sme to implementovať do našej organizácie? Čo konkrétne teba zaujalo a povedal si si, že toto chceš priniesť do SLSK?

Odpovedá Marián Lezo – Mafián
(Zahraničná rada)

Nedávno ma zaujal model GILšky v Belgicku, kde časť prebieha spôsobom putovania. Účastníci majú určené iba cieľové miesto. Otázky ako kadiaľ pôjdeme, kde budeme spať, čo budeme jesť si riešia sami. Sú s nimi dvaja inštruktori, ktorí vždy večer diskutujú o ich prípadných problémoch (napr. v komunikácii) a robia review celého dňa. Účastníci získavajú množstvo zručností ako spolupráca v tíme, riešenie problémov a plánovanie.

V oblasti programu sa mi páči séria brožúrok YUNGA od WAGGGS, kde ma najviac oslovila „Forest Challenge Badge“. Je plná zaujímavých poznatkov o lese, ktoré sú pretkané úlohami a aktivitami.
Existuje viacero vecí, ktoré fungujú v skautských organizáciách v iných krajinách alebo ich ponúka európska či svetová úroveň. Je však niekedy náročné ich implementovať do našich podmienok alebo sa nedajú jednoducho skombinovať s našimi existujúcimi vzdelávacími systémami alebo výchovným programom.

nacelnictvo2014Akými prvkami neformálneho vzdelávania by sme sa mohli inšpirovať z aktuálnych trendov?

Odpovedá Peter Knapík – Arizonna
(Rada pre vzdelávanie)

Myslím si, že Slovensky skauting patrí medzi organizácie s veľmi dobre prepracovaným systémom neformálneho vzdelávania. Náš vzdelávací systém je skoro komplexne vystavaný, v každom stupni nadväzuje na získané vedomosti a rozširuje ich. Vnímam posun, ktorý sa vďaka naším vzdelávacím tímom podaril – od tradičného spôsobu učenia sa a sedenia na „prednáške“ až k živému procesu, plnému zážitkov a praktických blokov. Som rád, že vrcholom interaktivity už nie je skupinový brainstorming a že sa zároveň nepúšťame do hier, ktoré by za normálnych okolností mali viesť kvalifikovaní psychoterapeuti. Priestor na rozvoj a inšpiráciu zo zahraničných trendov vidím v obsahu, ktorý nenapreduje tak rýchlo, ako forma. Predovšetkým sa to týka tém ako leadership, produktivita, manažment, ale aj príprava mladých ľudí na bežný život či rozvíjanie životných zručností, kde momentálne väčšinou končíme pri učení písania životopisov. Najmä pri obsahu vzdelávania je však najdôležitejšie mať vždy na pamäti náš cieľ –   byť tu pre deti a mladých ľudí a poskytnúť im skautské hodnoty, čo musí ostať hlavnou myšlienkou nášho vzdelávania od radcovských kurzov až po inštruktorskú lesnú školu.

nacelnictvo2014Ako vidíš financovanie skautingu v budúcnosti?

Odpovedá Marek Fukas – Méďo
(hospodár SLSK)

Podpora od Ministerstva školstva klesá a v najbližších rokoch nepredpokladáme pozitívnu zmenu tohto trendu. Skauting sa bude musieť viac spoliehať na vlastné sily a hľadať nové zdroje financovania.

Na všetkých úrovniach bude potrebné naštartovať aktívny fundraising, oslovovať potenciálnych firemných, ale aj individuálnych darcov z radov rodičov, bývalých skautov a ďalších priaznivcov skautingu, ale hlavne si ich podporu udržať dlhodobo. Na národnej úrovni sa budeme snažiť poskytovať zborom dostatok informácií o možnostiach, ale aj propagačné materiály a nástroje na zjednodušenie získavania finančných prostriedkov. Veľkou výzvou je získanie strategického partnera, ktorý nám bude dlhodobo pomáhať realizovať naše ciele. Konkrétne kroky a aktivity budú súčasťou strategického plánu na najbližšie obdobie, ktorý sa momentálne pripravuje a bude predstavený v najbližších mesiacoch.

nacelnictvo2014Ako plánuje DR prepojiť duchovný program (resp. aktivity duchovnej rady SLSK) s aktuálnym programom a vzdelávaním SLSK. Na akej úrovni je toto prepojenie aktuálne?

Odpovedá Daniel Slivka – Xavier
(Duchovná rada)

Začnem druhou otázkou: Duchovná rada sa venovala za posledné obdobie predovšetkým vytváraniu nových programov (vzhľadom aj na uznesenie z Prešovského snemu). Spolupráca fungovala najmä na úrovni vzájomného pripomienkovania príručiek – programová rada sa vyjadrovala napr. k Inkyho Cechu svetla, my sme pripomienkovali výchovné ciele a pod. Čo sa týka vzdelávania, naši členovia prednášajú na kurzoch, lesných školách, aj GILŠ. DR tiež organizuje kurz – Indulona.

Treba si tiež uvedomiť, že jednotlivé rady nefungujú úplne separovane. DR má priame zastúpenie aj v ďalších radách – v Rade pre vzdelávanie je to Zváračka a v Programovej rade Inky.

A ako Duchovná rada plánuje prepojiť duchovný program s aktuálnym?

Tak v prvom rade chceme pokračovať v tom, čo už je zabehané (viď prvá odpoveď). Môžem sa bližšie vyjadriť k najbližšiemu obdobiu: momentálne sme dostali výzvu od programovej rady na zjednocovanie duchovných odboriek s ostatnými. Takže tá najbližšia spolupráca sa bude týkať práve nich.

nacelnictvo2014Ako by podľa teba mohla naša organizácia zefektívniť vnútornú a vonkajšiu komunikáciu. Kde vidíš rezervy a, naopak, priestor pre inšpiráciu od iných.

Odpovedá Lucia Jakubíková – Luky
(zástupkyňa náčelníka pre rozvoj)

Poviem Vám príbeh. Predstavte si, že ste šéf a Váš marketingový manažér Vám práve oznámil, že Vašu spoločnosť takmer každý pozná a spája si ju s viacerými vecami, ktoré sú všetky pozitívne. A svorne si poviete, že to je strašné, poďme proti tomu bojovať!

Iný príklad. Rozprávate sa s kamošmi. Padne názov skupiny, ktorý Vám je povedomý a keďže chcete vyzerať cool, pritakáte – „jasné, tých poznám, oni robia toto a toto.” Odpoveď? „Čooo, oni robia niečo úúúplne iné, to si zle pamätáš.“

Pripomína Vám to niečo? Často bojujeme s asociáciami, ktoré evokujeme druhým, aj keď sú neškodné, ba pozitívne – namiesto toho, aby sme ich využili v náš prospech, ako „pozitívnu kotvu“. Odpoveď by teda mala znieť – „jasné, wau, to vieš? No a robíme to preto a preto a robíme aj toto…“ Trošku rozdiel? 🙂

Som veľmi rada, že komunikácia skautingu navonok začína ísť v zmysle teórie „Golden Circle“ Simona Sineka (viac pokecať môžeme osobne :)). Veľký význam prikladám otvorenej a priateľskej vnútornej komunikácii z národnej úrovne.

Aká by mala byť naša komunikácia? Čistá, prehľadná, skautská i súčasná. A rozhodne nespravíme krok vedľa, ak bude vždy vychádzať zo skautského zákona 🙂

Ak je niečo, čo by si sa chcel nového náčelníctva spýtať, či už v súvislosti s jednotlivými odpoveďami, alebo niečím iným, čo ťa zaujíma, môžeš svoju otázku poslať na e-mailovú adresu skaut@skaut.sk. Zo zozbieraných odpovedí potom pripravíme ďalší rozhovor.

nacelnictvo2014

Päť stranový rozhovor nájdete v časopise Médium – zima 2014.