Veľký balík tipov pre výzvu #roveri100

  Rovering, Skauting
2534

Už 22 odvážlivcov sa podujalo na plnenie príležitostnej výzvy #roveri100, s ktorou oslavujeme Možno by si sa do tejto výzvy aj zapojil, ale nevieš si predstaviť, aký cieľ si zvoliť? Prinášame ti veľký prehľad možných cieľov do výzvy #roveri100. Samozrejme, každý z nás je unikát a preto sa pokús vytvoriť si výzvu, ktorá bude pasovať presne na teba.

Cieľ vo výzve #roveri100 nemá byť príliš ľahký, ani príliš ťažký, no musí byť merateľný. Ako rover by si mal poznať sám seba a nastaviť si primerane náročný cieľ. Veľmi odporúčame vyjadriť si to čo najkonkrétnejšie – 3x do týždňa budem…, za 100 dni aspoň 40-krát … , venujem 70 hodín …, Je to dôležité, aby si na konci vedel, či si bol úspešný. Ťažko povedať, či cieľ “Budem sa viac hýbať” je splnený, alebo nie.

Služba sebe

Oblasť Príklad
cvičenie každý týždeň 3x cvičím s vlastnou váhou aspoň 1 hodinu
šport začnem hrať nejaký nový šport, trénujem aspoň 2x do týždňa
umenie = hudba/výtvarná aktivita/kreativita naučím sa hrať na nejaký hudobný nástroj 1 a viac piesní a vyskúšam si náročnejšie cvičenia; vytvorím aspoň 5 umeleckých diel pre moju radosť a oddych a vyskúšam si pri tom rôzne techniky; prečítam si 5 diel klasickej literatúry; pôjdem na 10 koncertov/predstavení z rôznych žánrov
vzdelanie vyčlením si čas na seba a budem rozvíjať svoje talenty, alebo niečo, čo ma už dávno zaujíma; pokiaľ je možné, nájdem si k danej téme online kurz a každý týždeň prejdem jednu aspoň jednu lekciu; popritom ešte aspoň jeden krát do týždňa sa cvičím v danej téme sám.)
relax 4x do týždňa polhodinu relaxujem, vyskúšam si rôzne formy; doprial som si raz týždenne “totálny oddych”

 

prekonanie seba každý týždeň spravím niečo, čo je mi nepríjemné, nechce sa mi do toho, ale viem, že je potrebné prekonať to; určím si 3 svoje slabé stránky, spíšem konkrétne kroky (každodenné/týždenné) na prácu na nich, ak je treba, preberiem to s osobou, ktorej dôverujem
obmedzenie sa v niečom úplne sa vzdám veci, ktorá mi škodí, alebo len nepomáha a nahradím ju niečím dobrým
splnenie sna zarobím si peniaze (aspoň 50%) a splním si z nich svoj sen; napíšem si svoje sny/túžby a niekoľko ich splním
preč z komfortnej zóny aspoň 3x do týždňa nepoviem nie z lenivosti
osobné napredovanie raz za 2 týždne sa porozprávam s ľuďmi, ktorí sú pre mňa autoritou, požiadam ich o úprimnú spätnú väzbu na mňa a vyvodím z toho konkrétne kroky pre moje osobné napredovanie, ktoré plním
hľadanie samého seba určím si aktivity tak, aby boli zamerané na hľadanie seba samého – prečítam si knihy, ktoré som dlho odkladal, zájdem za priateľmi, ktorých som kvôli povinnostiam už dávno nevidel, pôjdem na výlet, o ktorom už dlhšie snívam

Služba druhým

Oblasť Príklad
rodina Zariadim, aby sme mali raz za 2 týždne spoločný čas – výlety, zážitky, rozhovory, aktivity na lepšie spoznanie sa; navrhnem kroky a každý týždeň pracujem na zlepšení komunikácie v mojej rodine; 2x do týždňa pomôžem ostatným členom domácnosti nad rámec mojich zvykov a povinnosti
miesto kde bývam raz za 2 týždne strávim 3 hodiny zlepšovaním miesta kde žijem; 4 hodiny týždenne venujem zlepšeniu internetovej stránky: nie len informatické zlepšenie, aj texty o obci, o zaujímavostiach, o obyvateľoch, o zvukoch v obci; každý týždeň venujem 2 hodiny nafoteniu krás obce; budem pomáhať každý druhý týždeň v svojej komunite/útulku/starším susedom; v spolupráci s ďalšími vytvorím a zrealizujem projekt podporujúci komunitu, ktorej som súčasťou (ideálne presahujúcou skauting)
skauting neobľúbená táborová úloha – poctivá príprava, plnenie na tábore, zhodnotenie/dokončenie po tábore, v blízkej škole dohodnem s vedením, že budem (sám, s družinou, patrolou, pár ďalšími skautmi) vypomáhať pri programe v školských kluboch v poobedných hodinách 1-2x týždenne; …
sociálne slabší raz týždenne nájdem spôsob, ako pomôcť sociálne slabším v mojom okolí; pomôžem pri príprave tábora pre deti zo sociálne slabších alebo znevýhodnených rodín;…
pomoc prírode pripravím so spolupráci s obcou, oddielom 4 a viac brigád na čistenie okolia podľa dohody; zapojím sa do nejakého väčšieho projektu pomoci prírode (vysádzanie stromčekov a pod) a odpracujem aspoň 30 hodín;…
starší ľudia v mojom okolí dohodnem sa s vedením domu pre starších a aspoň 1-2x za týždeň prídem a pomôžem starším občanom obývajúcim dom s tým čo treba, alebo im len venujem svoj čas rozhovorom, svojím záujmom; raz týždenne pôjdem pomôcť starším susedom na záhradku, s nákupom,…

Služba Bohu

 

Oblasť Príklad
hľadať/spoznávať Boha hľadám Boha v rôznych náboženstvách – raz týždenne venujem 2-3 hodiny rozhovorom, čítaniu, návšteve kostolov, synagóg,…
modliť sa/uvedomovať si vďaku za dobré veci v mojom živote vyskúšam každý týždeň inú formu modlitby a v tom týždni jej venujem aspoň 3x 20minút; aspoň každý druhý deň si píšem Denník vďaky; večerná dumka – spojil som sa s niekým blízkym a raz týždenne sa pri večernej dumke bavíme o písme alebo inej hodnotnej literatúre, ktorú počas týždňa čítame;…
šíriť posolstvo nájsť 4 kreatívne formy ako “rozprávať” o Bohu bez vnucovania sa;…
nájsť si čas na stíšenie, počúvanie a premýšľanie každý druhý deň sa stíšim, napríklad pri čítaní hodnotnej literatúry; naplánuj pre seba a svoju patrolu, a absolvuj(te) viacdňový puťák so zameraním na vaše osobné hlbiny, ich spoznávanie a rozširovanie;…
služba na formačných táboroch pomôžem pri príprave formačného tábora, duchovnej obnovy či obdobnej akcie
služba vo farnosti, spoločenstve pomáham 2x týždenne vo svojej farnosti – upratovanie, čítanie prosieb/čítaní, stretko s deťmi; pomôžem zorganizovať farský tábor;…
osobný duchovný rozvoj v rámci svojho duchovného rozvoja, ale čiastočne aj druhých, si urobím prehľad o vnímaní duchovna v skautingu na Slovensku aj vo svete pomocou oficiálnych dokumentov jednotlivých organizácií, či oficiálnych príručiek; svoje zistenia konzultujem s vodcom, alebo zvyškom patroly; navštív (sám alebo s patrolou) aspoň 5-10miest (pokiaľ je to možné), ktoré majú duchovný význam pre skauting; pred výletom si naštuduj históriu, význam daného miesta a podeľ sa o svoje poznatky s ostatnými.; vytvor a absolvuj sériu aktivít spojených s účasťou na východe/západe slnka spojenou s čítaním z vopred vybranej, hodnotovo zameranej, knihy.

Podmienky splnenia

Vyber si jednu z 3 oblastí – služba sebe, služba blížnym alebo služba Bohu a stanov si v nej vlastný cieľ, ktorý chceš dosiahnuť. Môže to byť sen, ktorý si už dlho túžiš naplniť alebo veľký prejav služby, je to na tebe. Cieľ by mal byť merateľný, aby si vedel na záver povedať, ako sa ti darilo. Na splnenie cieľa máš 100 dní s presným začiatkom 5. mája a ukončením 12. augusta 2018, v deň Úsvitu roveringu. Výzva sa bude plniť spoločne. Podmienkou plnenia je prihlásenie sa na výzvu cez formulár. Môžeš pridať aj fotku alebo video. V posledný deň – Úsvit roveringu sa na chvíľu zastav a zhodnoť naplnenie svojho cieľa – pozri si východ slnka, vybehnite s patrolou niekam von a urobte si piknik, ukončenie je tiež len na tebe. Nikto ťa nebude kontrolovať, ako veľmi si bol úspešný alebo nie – stačí, že nám pošleš svoju fotku zo záveru plnenia na program@skauting.sk a my ti pošleme nášivku výzvy aj s pozdravom. Ak sa budeš chcieť so svojím úspechom podeliť, môžeš ho nahrať na svoje stránky na sociálnych sieťach s hashtagom #roveri100.

Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ