Výzva pre republiku #10: Podporujte demokraciu

  Republika 100
915

Slovenský skauting a slovenský národ má bohaté skúsenosti s nebezpečnými nedemokratickými a represívnymi štátnymi zriadenia. Naša posledná, desiata výzva pre republiku je preto podpora demokracie.

Sledujte a podporujte iniciatívy, ktoré sa usilujú o dobrý stav demokracie a rozkvet občianskej spoločnosti, nebojte sa upozorňovať na nedemokratické jednanie vedení obcí a choďte k voľbám.

Za viac než aktuálnu fotku z diania na Slovensku v poslednom období ďakujeme Patrikovi Sopócimu.

Koordinátor Betlehemského svetla na Slovensku
ZDIEĽAŤ