Výzva pre republiku #8: Podporujte kvalitnú tlač

  Republika 100
1028

Kvalitní nezávislí novinári neprinášajú len správy o dianí okolo – dávajú pozor za nás na verejné osoby a dohliadajú na politikov, úrady a verejné inštitúcie, vďaka dobrým komentátorom môžete vidieť veci v súvislostiach. Podporte ich prácu.

Vyberte si kvalitné médium s nezávislým spravodajstvom a zdrojmi podloženým obsahom, ktoré sa opiera a vychádza z pravdivých informácií a nie dohadov či domnienok. Jeho činnosť a prácu novinárov najefektívnejšie podporíte predplatným, ktoré zabezpečí aj jeho ďalšiu nestrannosť a nezávislosť od iných finančných zdrojov, ktoré by na oplátku mohli dopytovať skreslenie skutočností v ich prospech.

Pri výbere relevantného zdroja informácií vám môže pomôcť  zoznam konšpiračných stránok so sporným obsahom, ktoré dala dohromady sedemnásť členná nezávislá odborná komisia.

Myslite kriticky

Kritické myslenie je súbor schopností, ktoré nám pomáhajú orientovať sa v dnešnom zložitom svete, odôvodnene sa rozhodovať a adekvátne jednať.

Pre rokom vyšiel na Slovensku časopis o kritickom myslení, ktorý dopomôže k preniknutiu do tejto problematiky. Bol distribuovaný na slovenské stredné školy a je na stiahnutie je k dispozícii tu.

Odporúčame: Odborka Novinár

Zelený stupeň

  1. Pozrel som si film alebo prečítal knihu o novinárskej práci (napr. Všetci prezidentovi muži).
  2. Napísal som reportáž (rozsah 5 normostrán) na tému Redakčný život, najlepšie založenú i na osobnej návšteve alebo rozhovore s profesionálnym novinárom.
  3. Učiteľ slovenčiny mi v trojstranovom texte, ktorý som mu predložil, nenašiel žiadnu gramatickú ani štylistickú chybu (ak áno, predložil som mu na kontrolu ďalšie tri strany svojho textu).
  4. Z novín a časopisov som vystrihol príklady nasledujúcich žánrov a vysvetlil som, akými znakmi sa odlišujú: správa, riport, interview, poznámka, komentár, recenzia, glosa, reportáž, fejtón, stĺpček.
  5. Spravil som kritický prehľad o dodržiavaní a porušovaní základných pravidiel správnej publicistiky v niektorom skautskom časopise (písanie titulkov, medzitulkov, perexu, dynamických tvarov, jednoduchých viet, nepoužívanie klišé, správna stavba článku a pod.) O mojich záveroch som príslušnú redakciu slušne informoval.
  6. Robil som šéfredaktorskú prácu aspoň pri jednom čísle oddielového (zborového) časopisu.
  7. Zorganizoval som humoristickú „rozhlasovú“ alebo „televíznu“ reláciu pre oddiel.
Koordinátor Betlehemského svetla na Slovensku
ZDIEĽAŤ