Výzva pre republiku #6: Venujte čas dôležitým textom

  Republika 100
223

Čítať a rozširovať si po celý život svoje obzory je nesmierne dôležité. A k praxi (aktívnemu občianstvu), je dobré doplniť aj nejakú tú teóriu. Naše tipy na texty, ktoré priblížia dejiny našej krajiny (a rovnako aj našej niekdajšej spoločnej krajiny), význam demokracie  a/alebo dajú podnet k zamysleniu nájdete o kúsok nižšie.

Odporúčaná literatúra

Odporúčame tiež odborku Historik

Zelený stupeň

 1. Prečítal som aspoň tri knihy s historickou tematikou (historický román, povesti, báje, históriu zámku, rodu…).
 2. Pre moju družinu alebo oddiel som pripravil hru, súťaž alebo kvíz so zameraním na históriu sveta, Slovenska, našej obce.
 3. Urobil som malú kroniku (zošit) s fotografiami, historickými článkami a mapami o histórii Slovenska. Krátko a zaujímavo som charakterizoval jednotlivé historické obdobia a osobnosti, ktoré ho ovplyvnili.
 4. Preskúmal som históriu našej obce a okolia, nakreslil som si erby, ktoré s ňou súvisia.
 5. Do kroniky či môjho historického zápisníka som urobil zápis o živote a práci Roberta Baden-Powella. Doplnil som ho fotografiami a výstrižkami.

Tipy na čítanie z českej tvorby

 • Ferdinand Peroutka: Demokratický manifest
 • Václav Havel: Moc bezmocných, Dopis Gustávu Husákovi
 • Karel Čapek: Hovory s T. G. Masarykem
 • Petr Pithart: Osmašedesátý, Devětaosmdesátý
 • Erik Tabery: Opuštěná společnost
 • Pavel Kosatík: 100 x Masaryk
 • speciály Respektu: 1918-1938 Zrození, budování, pád a 1968 Naděje, euforie, tragédie

Próza

 • Jiří Padevět: Ostny a oprátky
 • Karel Pecka: Motáky Nezvěstnému
 • Jiří Stránský: Perlorodky, Zdivočelá země
Marián Suvák - Punťo
Šéfredaktor časopisov Skaut a Médium.
ZDIEĽAŤ