Výzva pre republiku #3: Boj proti polarizácii/snaha o porozumenie

  Republika 100
267

Sociálne siete sú priestor, kde je často vidieť, ako ľahko si ľudia zamieňajú slobodu za možnosť robiť si čo chcú bez ohľadu na ostatných. Naša ďalšia výzva sa práve preto týka ich.

Zapojte sa do diskusií na sociálnych sieťach, kde vám to príde dôležité. Vyžadujte od ostatných slušnosť a rešpekt, upozornite ich, pokiaľ prekračujú hranice. Bojujte za pravdu, pridávajte odkazy na kvalitné zdroje informácií. Rozvíjajte porozumenie, dávajte pozor na unáhlené závery, snažte sa chápať druhých, vyhýbajte sa škatuľkovaniu a nálepkovaniu.

Odporúčame

  • Naučte sa porozumieť sociálnym sieťam a bezpečne s nimi pracovať vďaka novej odborke Sociálne siete.
Marián Suvák - Punťo
Šéfredaktor časopisu Médium a koordinátor Betlehemského svetla na Slovensku
ZDIEĽAŤ