Banská Štiavnica privítala slovenských oldskautov

  Reportáž
1472

V dňoch 12. – 14. 6. 2015 sa v Skautskom dome sv. Juraja v Banskej Štiavnici uskutočnilo 3. Celoslovenské stretnutie oldskautov za účasti zástupcov 7 oldskautských oddielov. Stretnutia sa aktívne zúčastnil aj člen náčelníctva brat Marián Lezo – Mafián. Prvý večer po vzájomnom zoznámení prebiehala diskusia o súčasnom stave v Slovenskom skautingu. V sobotu sme si prezreli pamätihodnosti mesta: Botanickú záhradu, Starý zámok, kostol sv. Kataríny, evanjelický kostol a najväčší ručne vyrezávaný pohyblivý Betlehem.  Príjemným spestrením programu bola beseda so včielkami 1.zboru BP z Bratislavy.  Popoludní sme sa zaoberali prácou, metodikou práce, možnosťami činnosti a úlohami oldskautov v SLSK. Večer sme zapálili slávnostný táborák, pri ktorom sa rozzvučali i staré skautské piesne. V nedeľu sme sa zúčastnili sv. omše v kostole sv. Kataríny, ktorú celebroval skautský kňaz a dekan farnosti brat Miloš Pikala – Inky. Dopoludnia prebehlo hodnotenie stretnutia, odovzdanie  Pamätných listov účastníkom a Ďakovných listov, ktoré účastníci odovzdajú jubilantom a oceneným členom vo svojich oddieloch. Po obede sme sa rozlúčili a vydali plní pekných spomienok a zážitkov na cestu domov.

Nšo-či

Banská Štiavnica privítala slovenských oldskautov

Banská Štiavnica privítala slovenských oldskautov

Banská Štiavnica privítala slovenských oldskautov