Stoosemdesiat skautov počas jedného víkendu ovládlo Považany!

  Reportáž
1201

V malej západoslovenskej obci Považany sa cez víkend od 21. do 23. septembra stretlo 180 skautov z celého Slovenska. Na pôde Základnej školy s materskou školou kardinála Alexandra Rudnaya tak spoločne oslávili skauting v podobe Západoslovenských skautských dní, ktoré niesli chytľavý názov ZapaDni 2018.

Cieľom akcie bolo vytváranie priateľských vzťahov medzi členmi rôznych zborov, čo sa vďaka vhodne zvoleným aktivitám aj podarilo. Celá akcia sa tak niesla v znamení priateľstva a súdržnosti, zábavy i vzdelávania. Akcie sa celkovo zúčastnilo 180 skautov a skautiek, z celkom 16 rôznych skautských zborov, ktorí si spoločne vychutnali pestrý program.

ZapaDni 2018 sa začali oficiálnym skautským nástupom v piatok 21. septembra. Hitom sa stala najmä ZapaDni výzva, počas ktorej účastníci plnili rôzne úlohy zamerané na vzájomné spoznávanie sa a v neposlednom rade i zábavu, ktorú poskytovali najmä kreatívne úlohy.

Na akcii sa účastníci mohli dobrovoľne zapojiť do pripraveného programu podľa vlastného výberu a ponuka bola skutočne obšírna. Obsahovala workshopy, či už o ekológii alebo skautských programoch, športové súťaže, diskusie alebo preteky. Účastníci si mohli medzi sebou vzájomne zasúťažiť pri športových turnajoch či vedomostnom kvíze, skúsiť si pripravené lanové centrum či streľbu z luku pod vedením profesionála.

Počas sobotňajšieho hudobného večera sa predstavil Nany Hudák a Vrbovskí víťazi. Oba koncerty sa tešili obrovskému úspechu, ako zo strany účastníkov, tak i zo strany organizátorov akcie. Samotným záverom programu sa stal už tradične oficiálny nástup, pri ktorom oblastní zástupcovia udelili ocenenie aktívnym členom.

Foto: Vladimír Ambróz

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom.

Projekt bol podporený v rámci realizácie Participatívneho – komunitného rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.